Om­dat sa­men­wer­ken be­dui­dend an­ders is dan sa­men wer­ken.

Teambuilding in het kort

Teambuilding, samen werken, vraagt in­zet en aan­dacht. Op­ti­ma­le sa­men­wer­king ont­staat zel­den spon­taan, maar laat zich goed cre­ë­ren. Ook dit is een pro­ces wat met aan­dacht be­stuurd kan wor­den.

Wat wil je be­rei­ken met jouw team?

Wel­ke doe­len heb je? Waar be­vin­den zich ver­be­ter­pun­ten, waar kan het team aan­stu­ring of ex­tra mo­ti­va­tie ge­brui­ken? Voor­af doe­len be­pa­len helpt je om het suc­ces van jul­lie team­buil­ding meet­baar te ma­ken.

 

Wij heb­ben een bre­de er­va­ring in team­buil­dingstra­jec­ten en stel­len de­ze ge­heel naar jouw wens en be­hoef­te voor en met je sa­men. Het doel: mor­gen een ster­ker team zijn dan van­daag en over­mor­gen on­ver­slaan­baar.

 

Voor wie?

Teambuilding is mogelijk binnen elke afdeling en elke organisatie die behoefte heeft om de samenwerking te optimaliseren. De ervaring leert dat voor een ééndaagse teambuilding het maximum aantal deelnemers op 10 personen ligt.

 

Duur en investering

De kos­ten van Teambuilding zijn afhankelijk van de duur, de gebruikte middelen en wensen vanuit jouw organisatie of afdeling. Normaliter organiseren wij een teambuilding voor een dag. De kosten voor de ondersteuning per dag zijn € 3.000,- voor een maximum van 10 deelnemers. Dit bedrag is exclusief aanvullende activiteiten, locatiekosten en catering.

Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de trai­ning niet be­last met BTW.

De trainers

 

Fons Gieles

Trainer | Teambuilding

“Ik ben een doelgerichte peoplemanager met een “hands-on”-mentaliteit die het best tot zijn recht komt in een veranderende omgeving. Iemand met een duidelijke visie die op een slimme manier resultaten voor klanten weet te bereiken. Mijn motto is “waar een wil is, is een weg en waar geen weg is, creëren we er samen één”. Ik denk graag mee over oplossingen voor (complexe) problematiek in organisaties waarbij ik het management faciliteer, train of coach naar de gewenste verandering.”

Martine van Nuenen

Trainer | Teambuilding

“Mijn motivatie haal ik uit het feit dat ik alle mensen en organisaties de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van het werken volgens de GO filosofie gun. Vanuit deze motivatie ga ik organisaties meenemen in onze GO aanpak met als doel voor zoveel mogelijk mensen de voorwaarden creëren zodat ze onverslaanbare GO professionals kunnen worden.”

 

 

 

Meer informatie

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Berend van Iterson·CEO, Nikon Metrology EU Commerce
  “Groot vertrouwen in de consultants van GO Company”

  “Dankzij de software die GO Company bij ons heeft geïmplementeerd lukt het ons om onze processen continu te verbeteren. De consultants wisten hun weg in de organisatie te vinden en mensen vonden het leuk om met ze te werken.”

   

   

  Vragen? Neem contact met ons op

  Wil je meer informatie ontvangen over deze training? Vul dan hiernaast je gegevens in en wij sturen je uitgebreide informatie toe.

  Heb je liever direct contact? We staan graag voor je klaar op onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

   Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.