Proceseigenaartraining

Deze training in het kort

 • Pas de principes van procesmanagement toe
 • Creëer draagvlak voor procesgericht denken en werken
 • Bewustwording van rollen en verantwoordelijkheden in de (matrix)organisatie
 • Je leert eindverantwoordelijkheid te nemen voor het ontwerp van een efficiënt bedrijfsproces
 • Gemiddelde waardering cursisten: 8,7

 

In een or­ga­ni­sa­tie is het van wezenlijk belang dat de processen duidelijk voor iedereen zijn vastgelegd en dat de doelen helder zijn verwoord. Maar hoe creëer je nu draagvlak voor de nieuwe manier van werken?

Leerdoelen

 • Begrijp hoe een ontwerp van een keten- en procesarchitectuur eruit ziet
 • Leer hoe de output van een proces duidelijk en meetbaar kan worden gemaakt
 • Begrijp hoe belangrijk het is om voor het ontwerp van een efficiënt bedrijfsproces de eindverantwoordelijkheid te nemen
 • Leer hoe de verantwoordelijkheden van een proceseigenaar binnen het risicoraamwerk van de organisatie eruit ziet
 • Hoe stuur je leidinggevenden en medewerkers aan in de uitvoering van processen
 • Borg procesgericht denken door gedragstransformatie

 

Download de brochure

De opzet van de training

Gedurende één dag wordt intensief gewerkt aan de hand van theorie en diverse praktijk opdrachten. Hierin staan keten- en procesmatig denken en werken centraal. Bij de deelnemers ontstaat geleidelijk aan in de training het noodzakelijke besef
over de diverse rollen die zij hebben en over de daarbij horende verantwoordelijkheden in: Door in groepsverband diverse praktische opdrachten uit te voeren en deze daarna klassikaal te bespreken, wordt de discussie – en daarmee het bewustzijn – onder de deelnemers gestimuleerd.

Voor wie?

Om de Proceseigenaartraining te kunnen volgen, heb je eerst de Procesinspiratietraining gevolgd. Klik hier voor meer informatie over de Procesinspiratietraining. De Proceseigenaartraining richt zich op proces- en/of keteneigenaren, leidinggevenden en voor hen die hierin een dubbelrol vervullen. Het maximum aantal deelnemers per training is 8 personen.

 

Duur en investering

De kos­ten van deze training kun je be­ter een in­ves­te­ring noe­men. Je ver­dient ze na­me­lijk snel te­rug met de winst die je be­haalt uit be­te­re be­drijfs­pro­ces­sen binnen de gehele organisatie of afdeling. De Pro­ces­eigenaartrai­ning duurt 1 dag en kost € 3.250,- voor een maximum van 8 deelnemers, inclusief alle trainingsmaterialen.

Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de trai­ning niet be­last met BTW.

De trainers

 

Bert Dikmans

Trainer | Proceseigenaartraining

“Samenwerken in een organisatie om elke dag weer de beste te zijn op jouw vakgebied; het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar om dat te bereiken moet je het samenwerken slim organiseren. Er voor zorgen dat achter de besturing en uitvoering een ‘intelligent ontwerp’ schuil gaat, is mijn passie. Leidinggevenden en medewerkers trainen en coachen om in die perfect ontworpen machine resultaatgericht en met plezier te functioneren, zorgt ervoor dat ik elke dag met een glimlach opsta en in slaap val.”

Martine van Nuenen

Trainer | Proceseigenaartraining

“Mijn motivatie haal ik uit het feit dat ik alle mensen en organisaties de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van het werken volgens de GO filosofie gun. Vanuit deze motivatie ga ik organisaties meenemen in onze GO aanpak met als doel voor zoveel mogelijk mensen de voorwaarden creëren zodat ze onverslaanbare GO Professionals kunnen worden.”

 

 

 

Meer informatie

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Deelnemer proceseigenaartraining·
  “Inspiratie om iedereen in de organisatie mee te krijgen”

  Na de Procesinspiratietraining hebben we met een aantal proceseigenaren ook de Proceseigenaartraining gevolgd. Procesgericht werken is één, maar ook iedereen in de organisatie mee krijgen is twee. De training heeft enorm geholpen om de juiste aanvliegroute te bepalen om draagvlak te creëren.

  Vragen? Neem contact met ons op

  Wil je meer informatie ontvangen over deze training? Vul dan hiernaast je gegevens in en wij sturen je uitgebreide informatie toe.

  Heb je liever direct contact? We staan graag voor je klaar op onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

   Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.