Lean Black Belt opleiding

Deze opleiding in het kort

 • Leer hoe je je organisatie mee kunt nemen in het Lean gedachtengoed
 • Na succesvolle afronding ben je bevoegd om collega’s met Yellow Belt en Green Belt te coachen
 • Mix van theorie, vaardigheden en praktijk
 • Zesdaagse opleiding
 • Officieel Lean Competency System (LCS) Black Belt certificaat, level 2a

Wat is Lean Black Belt?

In de Lean Black Belt opleiding leer je de ken­nis en vaar­dig­he­den die no­dig zijn om de Lean-be­drijfs­ex­pert te wor­den binnen je or­ga­ni­sa­tie. Je leert com­plexe pro­ces­sen of si­tu­a­ties te ver­be­te­ren, hoe je ste­vi­ge im­pact maakt in de or­ga­ni­sa­tie en je hoe je de juis­te Lean-in­stru­men­ten in­zet bij ver­schil­len­de pro­ble­men.

Leerdoelen

 • Je leert vaar­dig­he­den om het rol­mo­del van het Lean-ge­dach­te­goed bin­nen je or­ga­ni­sa­tie te wor­den
 • Je leert hoe je je or­ga­ni­sa­tie helpt om stap­pen te ma­ken in de Lean vol­was­sen­heid
 • Je ont­wik­kelt je als dé in­ter­ne Lean-con­sul­tant en je weet als geen an­der hoe je ma­na­ge­ment, sta­ke­hol­ders en me­de­wer­kers mee­krijgt
 • Je leert hoe je als Black Belt Yel­low Belts en Green Belts traint en be­ge­leidt bin­nen je ei­gen or­ga­ni­sa­tie.
Download de brochure

Al in het bezit van de Green Belt?

Als de groep mensen die tot Black Belt worden opgeleid al in het be­zit zijn van een Green Belt Lean-cer­ti­fi­caat kunnen zij aan­slui­tend het 6-daag­se Black Belt pro­gram­ma vol­gen. Beschikken zij nog niet over de Green Belt, dan kun je er ook voor kie­zen om in één keer het vol­le­di­ge Lean Black Belt-pro­gram­ma te vol­gen. In dat laat­ste ge­val duurt het traject 11 da­gen. De kosten voor het traject hangen dus af van de vooropleiding en de grootte van de groepen. Wij stellen natuurlijk graag op basis van jouw wensen een gerichte offerte op. Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de op­lei­ding niet be­last met BTW.

 

De­ze zes­daag­se op­lei­ding vindt plaats op:
Start­da­tum: dinsdag 3 september 2024
Trai­nings­dag 2: dinsdag 24 september 2024
Trai­nings­dag 3: dinsdag 15 oktober 2024
Trai­nings­dag 4: dinsdag 5 november 2024
Trai­nings­dag 5: dinsdag 26 november 2024
Trai­nings­dag 6 en af­slui­ting: dinsdag 17 december 2024

Het examen en certificaat

The­o­rie-exa­men

Tij­dens het ver­be­ter­pro­ject doet elke deelnemer het of­fi­ci­ë­le LCS 2a Black Belt the­o­rie-exa­men. Hier­voor leren zij de stof uit een aan­tal voor­ge­stel­de boe­ken en een set aan sli­des als be­ge­lei­dend ma­te­ri­aal.

Prak­tijk-exa­men

Als  het the­o­re­tisch exa­men suc­ces­vol is af­ge­rond en het ver­be­ter­tra­ject is in over­leg met de op­dracht­ge­ver en de Mas­ter Black Belt in een af­ron­den­de fa­se, dan kunnen de deelnemers prak­tijk­exa­men doen. Het prak­tijk­exa­men is een ge­sprek met 2 coa­ches van GO Company waar­in we het ver­be­ter­tra­ject be­spre­ken.

De trainers

 

Michiel ter Horst

Trainer | Black Belt opleiding

“Als Lean-expert heb ik eigenlijk maar één doel: mensen en teams ontwikkelen tot steeds betere versies van zichzelf! Lean zie ik als dé basishouding voor een cultuur van continu leren en verbeteren. Voor mij zijn Agile, Scrum en Design Thinking ook vormen van die basishouding. Een wereld zonder verspillingen, op alle gebieden, daar wil ik graag elke dag een nieuwe bijdrage aan leveren, ook al is die bijdrage nog zo bescheiden!”

Marc Schellekens

Trainer | Black Belt opleiding

“Ik vind het geweldig om iets wat op dit moment schijnbaar onmogelijk lijkt, toch te bereiken voor jezelf en met een team. Door ergens in te geloven, iets écht te willen en vervolgens al experimenterend en met vallen en opstaan op onderzoek uit te gaan, zijn mensen en teams tot geweldige prestaties in staat. Dat gevoel probeer ik elke dag weer bij mensen aan te wakkeren.”

 

Schrijf je in voor Lean Black Belt opleiding 3 september 2024

Duur: 6 dagen
Lean Black Belt opleiding
Prijs: 3.450,-

Inschrijven

Willem de Laat·Inspection technician specialist, Fujifilm Manufacturing Europe BV
“Besparing van €360.000,- gerealiseerd”

De Black Belt opleiding van GO Company geeft je als startende leider van verbetertrajecten een goede basis op het gebied van methodieken en leiderschap. De modules zijn logisch van opzet en worden zeer goed uitgelegd door de enthousiaste trainers die je erg goed begeleiden. De koppeling met de praktijk maakt dat de opgedane kennis direct toepasbaar is in je eigen bedrijf. Mijn opdracht ging over het reduceren van ‘niet-verkoopbaar product’ ontstaan door problemen in de productielijn. Door een gestructureerd onderzoek en het verbinden van diverse specialismen van verschillende afdelingen, bleek een reductie hiervan mogelijk met een forse jaarlijkse besparing voor Fuji van €360.000,-.”

Vragen? Neem contact met ons op

Wil je meer informatie ontvangen over deze training? Vul dan hiernaast je gegevens in en wij sturen je uitgebreide informatie toe.

Heb je liever direct contact? We staan graag voor je klaar op onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.