Boek met­een je eer­ste re­sul­ta­ten.

GO+ workshop in het kort

  • De GO+ workshop vindt plaats in Woerden of Tilburg.
  • Je leert, en oe­fent met, de reeds toe­ge­ëi­gen­de en aan­vul­len­de werk­wij­zen.
  • Bespreek de successen en valkuilen bij het in de prak­tijk bren­gen van de Get Or­ga­ni­sed (GO) me­tho­de.
  • Je kennis van de methode wordt opgefrist en verdiept.

Aan het einde van deze workshop weet je pre­cies wat je moet doen om de taken op je werk be­ter te be­oor­de­len, te plan­nen en uit te voe­ren. Lever betere prestaties, verminder je werkstress en vergroot het plezier in je werk.

Inhoud

De work­shop be­gint met een in­ven­ta­ri­sa­tie on­der de deel­ne­mers: In hoe­ver­re slaag je er­in de GO me­tho­de toe te pas­sen? Wat gaat er goed? Wat vind je las­tig? De the­o­rie komt op hoofd­pun­ten aan bod en je oe­fent nog eens aan de hand van op­drach­ten. Ver­vol­gens leer en oe­fen je met aan­vul­len­de tech­nie­ken om nog meer en be­ter te pres­te­ren. Je legt jouw ver­de­re ontwikkel punten en verbeter acties vast en gaat naar huis met een per­soon­lijk GO plan.

Download de brochure

De locatie

Deze workshop wordtop  een van onze locaties gegeven. Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur ons een bericht of bel ons voor meer informatie.

De GO+ workshop is inclusief trai­nings­ma­te­ri­aal en toe­gang tot de speciale app die jou op ef­fi­ci­ën­te wij­ze helpt bij het op­ne­men en be­hou­den van ken­nis. Je krijgt toegang tot GO e-learnings, een di­gi­ta­le bi­bli­o­theek met al­le na­slag­wer­ken en je ont­vangt het boek ‘Is jouw or­ga­ni­sa­tie al GO? Get Or­ga­ni­sed en word on­ver­slaan­baar!’ Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de trai­ning niet be­last met BTW.

De trainers

Joop van Baal

Trainer | GO+ workshop

“Specialist georganiseerd samenwerken, energiek en enthousiast. Ik geloof erin dat wat je krijgt ook is wat je geeft. Ben positief, rechtvaardig en houd van directe communicatie. Ik ben creatief in het zoeken naar oplossingen vanuit een correcte diagnose en houd ervan zaken, personen en mijzelf continu te verbeteren vanuit de eigen invloedsfeer.”

Fons Gieles

Trainer | GO+ workshop

“Ik ben een doelgerichte People manager met een “hands-on”-mentaliteit die het best tot zijn recht komt in een veranderende omgeving. Iemand met een duidelijke visie die op een slimme manier resultaten voor klanten weet te bereiken. Mijn motto is “waar een wil is, is een weg en waar geen weg is, creëren we er samen één”. Ik denk graag mee over oplossingen voor (complexe) problematiek in organisaties waarbij ik het management faciliteer, train of coach naar de gewenste verandering.”

Schrijf je in voor GO+ workshop

Duur: 4 uur
GO+ workshop
Prijs: 330,-

Inschrijven

De GO+ workshop is een in­ves­te­ring die je te­rug­ver­dient door ef­fec­tie­ver en ef­fi­ci­ën­ter te wer­ken. Je be­taalt voor de workshop € 330,- per per­soon. Dit be­drag is in­clu­sief lunch (in­dien klas­si­kaal), trai­nings­ma­te­ri­aal, toe­gang tot de GO aca­de­my slim­me ken­nis app, die jou op ef­fi­ci­ën­te wij­ze helpt bij het op­ne­men en be­hou­den van ken­nis, GO e-learnings en een di­gi­ta­le bi­bli­o­theek met al­le na­slag­wer­ken. Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de trai­ning niet be­last met BTW.

Rick Bakker·Teamleider regie grootverbruik, Stedin
“Een wereld van verschil!”

“In het kort: ik heb daadwerkelijk geen achterstanden meer. En zeker zo belangrijk: binnen acceptabele werkuren! Het vergt wat discipline en in het begin denk je bij jezelf: ‘Is het nu echt zo eenvoudig?’ Na verloop van tijd wordt het een tweede natuur en doe je het zonder nadenken. Voor het eerst sinds lange tijd kijk ik aan het eind van een werkweek tevreden terug op wat ik allemaal heb kunnen realiseren met mijn team.”

Vragen? Neem contact met ons op

    Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.