Een lege inbox aan het einde van je werkdag

De GO training
in het kort

 • Les op een door jou gekozen locatie (fysiek of online)
 • Het overzicht weer terug op je werk
 • Gemiddelde waardering: 8.4
 • Elke dag afsluiten met 0 e-mails in je inbox!

Het overzicht weer terug op je werk

Tij­dens de Get Or­ga­ni­sed (GO) trai­ning van GO Company leer je de or­ga­ni­sa­tie- en com­mu­ni­ca­tie­struc­tuur te be­nut­ten bij de ver­wer­king van al­le in­put die je da­ge­lijks krijgt. Je gaat na­den­ken over hoe je jouw werk ver­richt, en leert ta­ken te be­oor­de­len en te plan­nen vol­gens een ge­struc­tu­reer­de me­tho­de. Door de­ze me­tho­de toe te pas­sen kun ook jij ie­de­re werk­dag af­slui­ten met een le­ge in­box en heb je het overzicht weer terug op je werk!

Het pro­gram­ma van de GO trai­ning

Dag­deel 1 draait om de ba­sis­vraag: doe ik wel wat ik moet doen? Samen met je collega’s krijg je  een ver­fris­send in­zicht in de in­vloed van de ge­or­ga­ni­seerd­heid van je om­ge­ving op de rol­len die je ver­vult; dit aan de hand van the­o­rie, prak­tijk­voor­beel­den en si­tu­a­ties in je da­ge­lijk­se werk­om­ge­ving.

Dag­deel 2 fo­cust op de or­ga­ni­sa­tie van het werk van jou en je collega’s. Jullie leren hoe je in plaats van har­der, slim­mer kunt wer­ken. Jullie ontdekken de waar­de van een plan­ma­ti­ge aan­pak, en jullie leren op snel­le en ef­fi­ci­ën­te wij­ze te re­a­ge­ren op al­le ver­zoe­ken uit je om­ge­ving.

Download de brochure

In company

Deze training wordt op een samen te bepalen datum op je eigen werklocatie gegeven. Zo hoef je niet naar een cursuslocatie te reizen en kun je de training samen met je collega’s – ook online – volgen. Uiteraard is het ook mogelijk om de training op een andere locatie plaats te laten vinden. Op een heidag bijvoorbeeld, of tijdens een externe teamsessie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur ons een bericht of bel ons voor meer informatie.

De trainers

Joop van Baal

Trainer | GO training

“Specialist georganiseerd samenwerken, energiek en enthousiast. Ik geloof erin dat wat je krijgt ook is wat je geeft. Ben positief, rechtvaardig en houd van directe communicatie. Ik ben creatief in het zoeken naar oplossingen vanuit een correcte diagnose en houd ervan zaken, personen en mijzelf continu te verbeteren vanuit de eigen invloedsfeer.”

Fons Gieles

Trainer | GO training

“Ik ben een doelgerichte peoplemanager met een “hands-on”-mentaliteit die het best tot zijn recht komt in een veranderende omgeving. Iemand met een duidelijke visie die op een slimme manier resultaten voor klanten weet te bereiken. Mijn motto is “waar een wil is, is een weg en waar geen weg is, creëren we er samen één”. Ik denk graag mee over oplossingen voor (complexe) problematiek in organisaties waarbij ik het management faciliteer, train of coach naar de gewenste verandering.”

Meer informatie

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Rick Bakker·Teamleider regie grootverbruik, Stedin
  “Een wereld van verschil!”

  “In het kort: ik heb daadwerkelijk geen achterstanden meer. En zeker zo belangrijk: binnen acceptabele werkuren! Het vergt wat discipline en in het begin denk je bij jezelf: ‘Is het nu echt zo eenvoudig?’ Na verloop van tijd wordt het een tweede natuur en doe je het zonder nadenken. Voor het eerst sinds lange tijd kijk ik aan het eind van een werkweek tevreden terug op wat ik allemaal heb kunnen realiseren met mijn team.”

  Vragen? Neem contact met ons op

   Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.