GO Avans Lean Green Belt

Deze training in het kort

 • Ontwikkeld in samenwerking met Avans Hogeschool
 • Na het examen ben je officieel LCS-gecertificeerd
 • Je verdient 30 studiepunten (EC), in te wisselen bij Avans Academie voor Deeltijd
 • Unieke rondleiding bij een bedrijf waar een verbetertraject met behulp van Lean is doorgevoerd
 • Pro­fi­teer van de ken­nis en het net­werk van Avans Ho­ge­school
 • Les in hart­je Til­burg (Plan-t, naast het NS sta­ti­on)

Leerdoelen

 • Het ontwikkelen van zelf­ken­nis over je ei­gen ont­wik­ke­ling als con­ti­nu ver­be­te­raar
 • Bekend zijn met the­o­rie over Lean en de be­lang­rijk­ste Lean-in­stru­men­ten
 • Leren hoe je de theorie in de praktijk toepast met een prak­tijk­op­dracht en si­mu­la­tie­oe­fe­nin­gen
 • Oplossen van obstakels in jouw or­ga­ni­sa­tie en structureel borgen van ver­be­te­rin­gen
 • Inzicht krijgen in de ver­spil­lin­gen in je werk en leren hoe je je ei­gen be­drijfs­pro­ces­sen kunt op­ti­ma­li­se­ren
 • Ontwikkelen van vaardigheden die no­dig zijn om je or­ga­ni­sa­tie te on­der­steu­nen bij het suc­ces­vol in­voe­ren van Lean

Praktijkgericht

 • We bie­den naast de the­o­re­ti­sche ken­nis al­tijd een prak­tijk­ca­sus aan.
 • Je brengt in over­leg met je lei­ding­ge­ven­de een ca­sus in uit je ei­gen or­ga­ni­sa­tie.
 • We pak­ken de prak­tijk­ca­sus aan vol­gens de Lean Kai­zen-me­tho­de.
 • Je voert de eer­ste struc­tu­re­le pro­ces­ver­be­te­rin­gen door bin­nen de ei­gen or­ga­ni­sa­tie.
 • Je krijgt 30 studiepunten (EC).
 • Informeer bij je HR-afdeling of de opleiding meetelt voor je Permanente Educatie-punten.
Download de brochure

Unieke samenwerking Avans Hogeschool

Deze Lean Green Belt opleiding is ontwikkeld samen met Avans Hogeschool en maakt van jou dé ‘continu verbeteren’-expert van je organisatie. De samenwerking met Avans Hogeschool verzekert je van hoogwaardig onderwijs en doorstromen naar één van de deeltijdopleidingen van Avans Academie voor Deeltijd is gemakkelijker dan ooit.

Bedrijfsrondleiding

We nemen je mee naar een organisatie in de omgeving waar een verbetertraject met behulp van de Lean methode is doorgevoerd. Je spreekt met de mensen die het verbeterproces hebben geïmplementeerd en ziet met eigen ogen hoe belangrijk het is om continu te verbeteren.

GO Avans Lean Green Belt opleiding vindt plaats op de aankomende data:

Start­da­tum: donderdag 5 september 2024 – TILBURG
Trai­nings­dag 2: donderdag 26 september 2024
Trai­nings­dag 3: donderdag 17 oktober 2024
Trai­nings­dag 4: donderdag 7 november 2024
Trai­nings­dag 5: donderdag 21 november 2024
Trainingsdag 6 (examen): donderdag 12 december 2024 van 13:00-17:00

Kosten

De kos­ten voor de­ze GO Avans Lean Green Belt op­lei­ding kun je be­ter een in­ves­te­ring noe­men. Je ver­dient ze na­me­lijk snel te­rug met de winst die je be­haalt uit be­te­re be­drijfs­pro­ces­sen. De GO Avans Lean Green Belt op­lei­ding be­staat uit een in­ta­ke­ge­sprek, (on­li­ne) zelf­stu­die en 6 klas­si­ka­le da­gen en kost € 3.000,- per per­soon. Dit is in­clu­sief:

 

 • Stu­die­ma­te­ri­aal
 • Lean tools en sja­blo­nen
 • Het of­fi­ci­ë­le LCS Lean Green Belt-cer­ti­fi­caat
 • In­ta­ke, be­ge­lei­ding en be­oor­de­ling van je prak­tijk­op­dracht
 • Uit­ge­brei­de lunch en drank­jes tij­dens de trai­nings­da­gen
 • Lean tour bij een bedrijf waar een verbetertraject met behulp van Lean is doorgevoerd

De trainers

Bert van Beers

Trainer | Green Belt opleiding

“Als continu verbeterondernemer ben ik altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Mijn dag is geslaagd als ik je het bestaande anders kan laten bekijken, om het jou daarna zélf te laten aanscherpen en zo je doelen te behalen, meetbaar en merkbaar.”

Marc Schellekens

Trainer | Green Belt opleiding

“Ik vind het geweldig om iets wat op dit moment schijnbaar onmogelijk lijkt, toch te bereiken voor jezelf en met een team. Door ergens in te geloven, iets écht te willen en vervolgens al experimenterend en met vallen en opstaan op onderzoek uit te gaan, zijn mensen en teams tot geweldige prestaties in staat. Dat gevoel probeer ik elke dag weer bij mensen aan te wakkeren.”

Schrijf je in voor GO Avans Lean Green Belt 5 september 2024

Duur: 6 dagen
GO Avans Lean Green Belt opleiding
Prijs: 3.000,-

Inschrijven

Astrid van der Haar·Accountmanager USG Finance
“Waardevolle inzichten voor een ‘continu verbeteren’ cultuur”

De reis naar het behalen van mijn Green Belt was een mooie leerervaring. De praktijkopdracht waar ik aan werkte tijdens mijn certificering was het optimaliseren van ons proces rondom offboarding. Ik heb tijdens deze opdracht waardevolle inzichten opgedaan in procesverbetering, besluitvorming op basis van data-gedreven gegevens en het optimaliseren van een ‘continu verbeteren’ cultuur. Ik kijk ernaar uit om deze vaardigheden verder in te zetten om positieve veranderingen binnen onze organisatie teweeg te brengen en bij te dragen aan onze missie.

Vragen? Neem contact met ons op

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.