GO Avans Lean Green Belt

Deze training in het kort

 • Ontwikkeld in samenwerking met Avans Hogeschool
 • Na het examen ben je officieel LCS-gecertificeerd
 • Je verdient 30 studiepunten (EC), in te wisselen bij Avans Academie voor Deeltijd
 • Pro­fi­teer van de ken­nis en het net­werk van Avans Ho­ge­school
 • Les in hart­je Til­burg (Plan-t, naast het NS sta­ti­on)

Leerdoelen

 • Het ontwikkelen van zelf­ken­nis over je ei­gen ont­wik­ke­ling als con­ti­nu ver­be­te­raar
 • Bekend zijn met the­o­rie over Lean en de be­lang­rijk­ste Lean-in­stru­men­ten
 • Leren hoe je de theorie in de praktijk toepast met een prak­tijk­op­dracht en si­mu­la­tie­oe­fe­nin­gen
 • Oplossen van obstakels in jouw or­ga­ni­sa­tie en structureel borgen van ver­be­te­rin­gen
 • Inzicht krijgen in de ver­spil­lin­gen in je werk en leren hoe je je ei­gen be­drijfs­pro­ces­sen kunt op­ti­ma­li­se­ren
 • Ontwikkelen van vaardigheden die no­dig zijn om je or­ga­ni­sa­tie te on­der­steu­nen bij het suc­ces­vol in­voe­ren van Lean

Praktijkgericht

 • We bie­den naast de the­o­re­ti­sche ken­nis al­tijd een prak­tijk­ca­sus aan.
 • Je brengt in over­leg met je lei­ding­ge­ven­de een ca­sus in uit je ei­gen or­ga­ni­sa­tie.
 • We pak­ken de prak­tijk­ca­sus aan vol­gens de Lean Kai­zen-me­tho­de.
 • Je voert de eer­ste struc­tu­re­le pro­ces­ver­be­te­rin­gen door bin­nen de ei­gen or­ga­ni­sa­tie.
 • Je krijgt 30 studiepunten (EC).
 • Informeer bij je HR-afdeling of de opleiding meetelt voor je Permanente Educatie-punten.

Unieke samenwerking Avans Hogeschool

Deze Lean Green Belt opleiding is ontwikkeld samen met Avans Hogeschool en maakt van jou dé ‘continu verbeteren’-expert van je organisatie. De samenwerking met Avans Hogeschool verzekert je van hoogwaardig onderwijs en doorstromen naar één van de deeltijdopleidingen van Avans Academie voor Deeltijd is gemakkelijker dan ooit.

Deze GO Avans Lean Green Belt opleiding vindt plaats op de volgende avonden:

 • Woensdag 1 mei 2024
 • Woensdag 15 mei 2024
 • Woensdag 29 mei 2024
 • Woensdag 12 juni 2024
 • Woensdag 26 juni 2024 – gezamenlijke afronding/examen

De opleiding start op alle avonden om 18:00 uur en eindigt rond 21:00 uur. De inloop is vanaf 17:00 uur.

Kosten

De kos­ten voor de­ze GO Avans Lean Green Belt op­lei­ding kun je be­ter een in­ves­te­ring noe­men. Je ver­dient ze na­me­lijk snel te­rug met de winst die je be­haalt uit be­te­re be­drijfs­pro­ces­sen. De GO Avans Lean Green Belt op­lei­ding be­staat uit een in­ta­ke­ge­sprek, (on­li­ne) zelf­stu­die en 5 klas­si­ka­le avonden en kost € 1.500,- per per­soon. Dit is in­clu­sief:

 • Stu­die­ma­te­ri­aal
 • Lean tools en sja­blo­nen
 • Het of­fi­ci­ë­le LCS Lean Green Belt-cer­ti­fi­caat
 • In­ta­ke, be­ge­lei­ding en be­oor­de­ling van je prak­tijk­op­dracht
 • Maaltijd en drank­jes tij­dens de trai­nings­da­gen

De trainer

De trainer van de GO avans Lean Green Belt opleiding stelt zich graag aan je voor:

Martijn Brouwer

Trainer | GO Avans Lean Green Belt

“Ik geloof in continu verbeteren binnen elk type organisatie. Mijn missie is het beste onderwijs en de beste training te ontwikkelen die mijn klanten de optimale leerervaring geeft. En dat kan niet in één keer, maar door het constant weer een beetje beter te willen doen.”

Schrijf je in voor GO Avans Lean Green Belt Alumni

Duur: 5 avonden
GO Avans Lean Green Belt opleiding
Prijs: 1.500,-

Inschrijven

Astrid van der Haar·Accountmanager USG Finance
“Waardevolle inzichten voor een ‘continu verbeteren’ cultuur”

De reis naar het behalen van mijn Green Belt was een mooie leerervaring. De praktijkopdracht waar ik aan werkte tijdens mijn certificering was het optimaliseren van ons proces rondom offboarding. Ik heb tijdens deze opdracht waardevolle inzichten opgedaan in procesverbetering, besluitvorming op basis van data-gedreven gegevens en het optimaliseren van een ‘continu verbeteren’ cultuur. Ik kijk ernaar uit om deze vaardigheden verder in te zetten om positieve veranderingen binnen onze organisatie teweeg te brengen en bij te dragen aan onze missie.

Vragen? Neem contact met ons op

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.