Agile & Scrum training

Deze training in het kort

  • Word Scrum Master of Product Owner in 3 dagen
  • Gericht op jouw dagelijkse praktijk
  • Officieel certificaat Scrum.org
  • Les op locatie in Tilburg of Woerden

Dit leer je

In de Agile & Scrum training leer je over Agi­le wer­ken in al­ge­me­ne zin en spe­ci­fiek om Agi­le wer­ken toe te pas­sen vol­gens de Scrum-me­tho­de. Je leert te be­grij­pen waar­om en hoe Agi­le wer­ken is ont­staan, wan­neer het met na­me waar­de toe­voegt én hoe je het in jouw ei­gen prak­tijk doet.

Met be­hulp van een prak­tijk­op­dracht en si­mu­la­tie­oe­fe­nin­gen ont­wik­kel je ook de vaar­dig­he­den die no­dig zijn om je ken­nis in de prak­tijk toe te pas­sen. Je gaat in jouw or­ga­ni­sa­tie of werk­om­ge­ving aan de slag met het toe­pas­sen van de Scrum-the­o­rie door daad­wer­ke­lijk een pro­ject aan te pak­ken vol­gens de Scrum-me­tho­de. We gaan sa­men aan de slag en daar­op be­oor­de­len wij je dan ook!

Wat je bij blijft na deze 3-daagse training

  • Je leert over Agi­le wer­ken in al­ge­me­ne zin en spe­ci­fiek om Agi­le wer­ken toe te pas­sen vol­gens de Scrum-me­tho­de.
  • Je leert te be­grij­pen waar­om en hoe agi­le wer­ken is ont­staan, wan­neer het waar­de toe­voegt én hoe je het in jouw ei­gen prak­tijk toepast.

De­ze drie­daag­se op­lei­ding vind plaats op:
Start­da­tum: donderdag 5 september 2024
Trai­nings­dag 2: donderdag 19 september 2024
Trai­nings­dag 3: donderdag 10 oktober 2024

Klik hier voor de andere trainingsdata in 2024.

Download de brochure

Ga je voor Scrum Mas­ter of Pro­duct Ow­ner?

Je ont­wik­kelt vaar­dig­he­den die no­dig zijn om één van de twee ka­rak­te­ris­tie­ke rol­len van Scrum in een or­ga­ni­sa­tie te ver­vul­len: Scrum Mas­ter of Pro­duct Ow­ner. Dat be­te­kent ook dat je ge­du­ren­de de trai­ning voor je­zelf de keu­ze gaat ma­ken wel­ke rol jou het bes­te past. Ui­ter­aard gaan we je daar­bij hel­pen. Het be­lang­rijk­ste is dat je die rol ook daad­wer­ke­lijk gaat toe­pas­sen in je werk­om­ge­ving. Voor die rol gaan we je dan klaar­sto­men om uit­ein­de­lijk je cer­ti­fi­ce­ring te be­ha­len. Agi­le & Scrum is niet zo­zeer een me­tho­de, maar voor­al een mind­set. Die ga je aan­le­ren.

Het examen en certificaat

De Agi­le & Scrum trai­ning sluit je af met een exa­men. Rond je het exa­men goed af, dan ben je of­fi­ci­eel ge­cer­ti­fi­ceerd door Scrum.org, ‘The Ho­me of Scrum’. Je hebt dan een in­ter­na­ti­o­naal er­kend cer­ti­fi­caat in han­den.

De trainers

Michiel ter Horst

Trainer | Agile & Scrum training

“Als Lean-expert heb ik eigenlijk maar één doel: mensen en teams ontwikkelen tot steeds betere versies van zichzelf! Lean zie ik als dé basishouding voor een cultuur van continu leren en verbeteren. Voor mij zijn Agile, Scrum en Design Thinking ook vormen van die basishouding. Een wereld zonder verspillingen, op alle gebieden, daar wil ik graag elke dag een nieuwe bijdrage aan leveren, ook al is die bijdrage nog zo bescheiden!”

Marc Schellekens

Trainer | Agile & Scrum training

“Ik vind het geweldig om iets wat op dit moment schijnbaar onmogelijk lijkt, toch te bereiken voor jezelf en met een team. Door ergens in te geloven, iets écht te willen en vervolgens al experimenterend en met vallen en opstaan op onderzoek uit te gaan, zijn mensen en teams tot geweldige prestaties in staat. Dat gevoel probeer ik elke dag weer bij mensen aan te wakkeren.”

Schrijf je in voor Agile & Scrum training 5 september 2024

Duur: 3 dagen
Agile & Scrum opleiding
Prijs: 1.625,-

Inschrijven

Marjolein Jochims·Deelnemer Agile & Scrum training
“Succesvol afronden van complexe projecten”

De Agile & Scrum training heeft mij enorm  geholpen in de aanpak van multidisciplinaire projecten, waarbij  bij de start van het project nog niet helder is wat het eindproduct wordt. Het zorgt er voor dat je complexe projecten succesvol af kunt ronden. Leerzaam voor organisaties die willen pionieren en  innoveren! Fijne trainer, helder studiemateriaal.

Vragen? Neem contact met ons op

Wil je meer informatie ontvangen over deze training? Vul dan hiernaast je gegevens in en wij sturen je uitgebreide informatie toe.

Heb je liever direct contact? We staan graag voor je klaar op onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

    Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.