Alles draait om georganiseerd samenwerken

 

Plan the work, work the plan

Is het op tijd uit­voe­ren van al­le werk­zaam­he­den in de dos­sier­be­han­de­ling es­sen­ti­eel? Dan is CA­SER Yel­low Edi­ti­on dé op­los­sing. Al­les draait om ge­or­ga­ni­seerd sa­men­wer­ken. Met CA­SER Yel­low Edi­ti­on is het mo­ge­lijk om met meer­de­re men­sen moei­te­loos sa­men te wer­ken aan het be­ant­woor­den van klant­vra­gen. Je wordt ac­tief ge­hol­pen in het vol­gen van de af­ge­spro­ken op­ti­ma­le werk­wij­ze.

CASER ondersteunt je gehele klantbediening, geeft je inzicht in alle gegevens die je daarbij nodig hebt en stelt je in staat om al je werk vanuit één systeem te plannen en uit te voeren.

Overzichtelijk
Altijd inzicht in alle
afspraken en openstaande taken

Snel
Alle case informatie op 1 plek,
volledig doorzoekbaar

Volledig
Gekoppeld met klantgegevens
en agendasystemen

CASER Yellow Edition heeft alle functionaliteit van de Blue Edition, aan­ge­vuld met agen­da func­ti­o­na­li­teit om af­spra­ken en ta­ken op spe­ci­fie­ke tijd­stip­pen te plan­nen. Daar­naast voor­zien van de mo­ge­lijk­heid tot het wer­ken met draai­boe­ken en stan­daard­pro­ces­sen zo­dat al­le ta­ken in het pro­ces au­to­ma­tisch wor­den aan­ge­maakt, ge­pland en ge­volgd kun­nen wor­den.

De Yel­low Edi­ti­on kent spe­ci­fie­ke af­scher­ming van dos­siers op ba­sis van ver­trou­we­lijk­heid of me­di­sche in­houd. Het is mo­ge­lijk om spe­ci­fie­ke ver­van­gers voor te­rug­bel­af­spra­ken en ove­ri­ge werk­zaam­he­den in te stel­len, ge­kop­peld aan de juis­te toe­gangs­rech­ten.

 

Voordelen van CASER Yellow Edition

1

Ongeëvenaard gebruikersgemak

Het registeren van een case is binnen CASER heel eenvoudig. Door vooraf goed te bepalen op welke vragen allemaal antwoord moet worden gegeven, wordt een medewerker uitstekend ondersteund in het compleet vastleggen van een nieuw klantverzoek. Elke case wordt bij intake voorzien van de juiste classificatie zodat deze in het vervolg door de meest geschikte medewerker kan worden behandeld.

2

Koppeling met agenda

Door je persoonlijke agenda (bijvoorbeeld die van Microsoft Outlook) te koppelen aan CASER, wordt het mogelijk om álle afspraken en taken in 1 overzicht bij elkaar te hebben. Je kunt taken zelfs gemakkelijk naar het juiste tijdstip in de agenda slepen. Zo weet je op elk moment van de dag wat er van je verwacht wordt, en mis je nooit een klantafspraak.

3

Terugbelnotities

Als een klant belt over een case die behandeld wordt door een collega, dan kun je snel een terugbelafspraak maken in de agenda van die collega. Zelfs met alleen de naam van de klant kun je snel de juiste case en dus de juiste collega vinden. Zo kost het opvangen van inkomende telefoontjes voor elkaar nauwelijks tijd. Ook als je werkt met een afdeling klantenservice is deze functionaliteit onmisbaar.

4

Vervanging van collega’s

In CASER Yellow Edition zijn inzagerechten in dossiers en regels over vervanging nauwkeurig in te stellen. Zo weet je altijd wie jouw vervangers zijn en voor wie jij de vervanger bent. Of het nu gaat om plotselinge afwezigheid door ziekte of geplande afwezigheid in verband met verlof: het is altijd direct duidelijk wie de juiste collega’s zijn om klanten te woord te staan en te helpen. En omdat mail altijd rechtstreeks in CASER binnenkomt, is het niet meer noodzakelijk om collega’s toegang te geven tot je persoonlijke mailbox.

5

Inzicht in taken van collega’s

CASER Yellow Edition biedt inzicht in alle taken die je hebt uitgezet bij collega’s zodat je precies weet wat je nog van wie kunt verwachten en wanneer dat verwacht wordt. Samenwerken was nog nooit zo makkelijk.

6

Eenvoudige case-layout

Elke case heeft in de basis dezelfde eenvoudige en overzichtelijke indeling en opbouw zodat je als gebruiker snel weet waar je welke informatie kunt vinden. Wel is het mogelijk om voor specifieke casetypes heel specifieke informatie vast te leggen en te tonen. Standaard wat standaard kan, specifiek waar het nodig is.

7

Draaiboeken en workflows

Het is mogelijk om voor elk casetype specifieke draaiboeken te modelleren. Met zo’n draaiboek wordt een medewerker geholpen om de juiste werkzaamheden op het juiste moment uit te voeren. Alle taken die voor de afhandeling van een klantvraag moeten worden uitgevoerd, worden volgens een vooraf bepaald schema en in onderlinge afhankelijkheid gepland en uitgevoerd. Zo is ook eenvoudig te monitoren in welk stadium van afhandeling de cases zich bevinden.

8

Snel en gemakkelijk corresponderen

Uiteraard kunnen vanuit CASER mails en poststukken worden verstuurd. Uniek aan CASER is dat dat ook volledig multi-label of multi-brand kan worden ingericht. Zo wordt voor elke klant altijd de juiste schrijfstijl en het juiste sjabloon gebruikt. Standaardteksten zijn per casetype in te richten zodat een medewerker altijd alleen de relevante teksten krijgt aangeboden.

9

Koppelen en splitsen

In de Yellow Edition is het mogelijk om verbanden te leggen tussen verschillende cases. Bijvoorbeeld omdat de cases betrekking hebben op hetzelfde probleem maar voor verschillende klanten, of omdat de ene case het vervolg is op een andere. Het is ook mogelijk om tijdens de behandeling cases te splitsen, als blijkt dat de oorspronkelijke klantvraag eigenlijk bestaat uit twee apart te behandelen vragen. De koppeling is altijd inzichtelijk en je schakelt moeiteloos van de ene naar de andere case.

10

Persoonlijke dashboards

De startpagina van elke gebruiker is een persoonlijk in te richten dashboard met álle widgets die je nodig hebt om in één oogopslag overzicht te hebben over je werkdag. Zo heb je bijvoorbeeld direct inzage in je agenda, je taken en je vervangers.

CASER is volledig naar wens in te richten

Voor alle edities van CASER geldt: vrijwel alle elementen kunnen met behulp van configuratie worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van de gebruikersorganisatie. Zonder te programmeren. De beheerders in de gebruikersorganisatie krijgen zelf toegang tot deze “administrator module” en hebben op die manier volledige controle over hoe de applicatie zich gedraagt binnen de organisatie.

Arthur van der Wal·Directievoorzitter, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
“Dankzij GO Company alles weer op orde”

“GO Company is een samenwerkingspartner die eyeopeners creëert, challenges biedt en ons faciliteert naar een hoger plan.”

Pieter van Eijden·COO, AZL
“Enorme slag gemaakt in efficiency en klanttevredenheid”

“Sinds de kanteling van AZL naar een procesgerichte organisatie werken we met de case management software van GO Company. We hebben daarmee een enorme slag gemaakt in efficiency en klanttevredenheid.”

 

Berend van Iterson·CEO, Nikon Metrology EU Commerce
“Groot vertrouwen in de consultants van GO Company”

“Dankzij de software die GO Company bij ons heeft geïmplementeerd lukt het ons om onze processen continu te verbeteren. De consultants wisten hun weg in de organisatie te vinden en mensen vonden het leuk om met ze te werken.”

 

 

Marc Meeuwis·Marc Meeuwis, Director
“Ontzettend prettige en professionele samenwerking. ”

Ons vraagstuk is daadkrachtig en serieus aangepakt met een zeer uitvoerig en werkbaar document als resultaat. Dank aan Martine en Bo voor de fijne begeleiding!”

Onze software oplossingen

Vraag een demo aan

Vraag een demo aan

 • Vraag een demo van onze software aan via het antwoordformulier op deze pagina.

 

Lees meer

CASER Yellow Edition

 • Optimaal samenwerken binnen de organisatie
 • Draaiboeken en workflows
 • Afscherming van vertrouwelijke of medische gegevens
Lees meer

CASER Blue Edition

 • Alles wat nodig is voor uitmuntende klantbediening
 • Gebruiksvriendelijk en snel
 • Alle klantgegevens en contactmomenten altijd inzichtelijk
Lees meer
TIBCO Nimbus

TIBCO Cloud™ Nimbus®

 • Garandeer kwaliteit aan je klanten dankzij operational excellence
 • Voldoe aan wet- en regelgeving
 • Verbeter de samenwerking tussen collega’s
Lees meer

CASER Legal Edition

 • Altijd inzicht in alle werkzaamheden en termijnen
 • Volledig automatische dossierverdeling
 • Alle dossiergegevens altijd binnen handbereik
Lees meer

CASER Red Edition

 • Altijd inzicht in alle afspraken
 • Automatische
  dossierverdeling
 • Gekoppeld met klantgegevens
  en agendasystemen
Lees meer

Laat mij zien wat CASER Yellow Edition voor mijn organisatie kan betekenen.

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.