CASER Red Edition ondersteunt je gehele klantbediening

Ongeëvenaard gebruikersgemak

Met CA­SER Red Edi­ti­on til je de ef­fi­ci­ën­te on­der­steu­ning van je klant­pro­ces­sen naar het hoog­ste ni­veau. Volledig zonder programmeren in te richten. En al­tijd over­zich­te­lijk.

 

 • Ons meest complete casemanagementpakket
 • Vol­le­di­ge on­der­steu­ning voor werk­stroom­stu­ring op een con­tact cen­ter
 • Groot gebruikersgemak voor zowel managers als medewerkers

CASER ondersteunt je gehele klantbediening, geeft je inzicht in alle gegevens die je daarbij nodig hebt en stelt je in staat om al je werk vanuit één systeem te plannen en uit te voeren.

Overzichtelijk
Altijd inzicht in alle afspraken
en openstaande taken

Snel
Volledig automatische
dossierverdeling

Volledig
Gekoppeld met klantgegevens
en agendasystemen

CASER Red Edition is ons meest complete casemanagementpakket. Naast de mogelijkheden om (multi-label) cases te registreren, classificeren, routeren en behandelen, bevat de Red Edition vol­le­di­ge on­der­steu­ning voor werk­stroom­stu­ring op een con­tact cen­ter. Daarmee kunnen al­le werk­zaam­he­den in com­bi­na­tie met in­ko­men­de te­le­fo­nie be­stuur­baar bin­nen de af­ge­spro­ken ter­mij­nen wor­den uit­ge­voerd.

Daar­naast biedt de Red Edi­ti­on de mo­ge­lijk­heid om fi­nan­ci­ë­le ont­vang­sten te ver­wer­ken en be­ta­lin­gen te doen en bie­den we in­zicht in ma­na­ge­ment in­for­ma­tie in de ap­pli­ca­tie zelf. De dos­sier- en taak­ver­de­ling is vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seerd.

Voordelen van CASER Red Edition

1

Ongeëvenaard gebruikersgemak

Het registeren van een case is binnen CASER heel eenvoudig. Door vooraf goed te bepalen op welke vragen allemaal antwoord moet worden gegeven, wordt een medewerker uitstekend ondersteund in het compleet vastleggen van een nieuw klantverzoek. Elke case wordt bij intake voorzien van de juiste classificatie zodat deze in het vervolg door de meest geschikte medewerker kan worden behandeld.

2

Besturing contact center

Met CASER kun je alle uit te voeren werkzaamheden groeperen in werkstromen met eigen servicelevels en afhandeltijden. Met de module “werkstroomsturing” kun je medewerkers eenvoudig en snel inzetten op die verschillende werkzaamheden, en tussentijds omzetten naar inkomende telefonie als dat nodig is. Op die manier kun je beschikbare medewerkers altijd zo inzetten dat de afgesproken servicelevels worden gehaald.

3

Geautomatiseerde case verdeling

Het verdelen van tientallen of honderden nieuwe cases per dag over de beschikbare medewerkers is in veel organisaties een tijdrovende klus. In CASER wordt dat volledig automatisch uitgevoerd op basis van unieke algoritmes en met gebruikmaking van alle binnen CASER beschikbare gegevens over onder andere beschikbaarheid, aanwezigheid en werklast. Zo wordt de werkverdeling niet alleen sneller, maar vooral ook kwalitatief veel beter. Iedere medewerker krijgt het werk toebedeeld dat het beste past qua belasting, kennis, vaardigheden en voorkeur.

4

Krachtige profielen

Elke medewerker heeft in CASER een eigen profielpagina waarop alle gegevens over kennis, beschikbaarheid, werkuren en vrijstellingen zijn vastgelegd. Die gegevens worden niet alleen gebruikt bij de geautomatiseerde verdeling, maar kunnen ook in rapportages worden verwerkt om snel inzicht te krijgen in de werkelijk beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit. Onmisbaar bij het uitvoeren van goede personeelsplanning.

5

Draaiboeken en workflows

Het is mogelijk om voor elk casetype specifieke draaiboeken te modelleren. Met zo’n draaiboek wordt een medewerker geholpen om de juiste werkzaamheden op het juiste moment uit te voeren. Alle taken die voor de afhandeling van een klantvraag moeten worden uitgevoerd, worden volgens een vooraf bepaald schema en in onderlinge afhankelijkheid gepland en uitgevoerd. Zo is ook eenvoudig te monitoren in welk stadium van afhandeling de cases zich bevinden.

6

Werkinstructies op case- en taakniveau

In CASER is het mogelijk om op elk niveau van case- of taaktypes vooraf informatie toe te voegen die relevant is voor de uitvoering van het werk. Dat kunnen werkinstructies in de vorm van teksten zijn, maar ook links naar relevante kennis, artikelen, intranetpagina’s of bijvoorbeeld procesbeschrijvingen in TIBCO Nimbus. Omdat de classificatie van werk in CASER zo fijnmazig is, kan relevante informatie heel gericht en zonder overbodige ballast worden aangeboden. Nooit meer zoeken naar de informatie die je nodig hebt!

7

Snelle en gemakkelijke correspondentie

Uiteraard kunnen in CASER berichten zoals mails en poststukken worden opgesteld en verstuurd. Uniek aan CASER is dat dat ook volledig multi-label of multi-brand kan worden ingericht. Zo wordt voor elke klant altijd de juiste schrijfstijl, het juiste sjabloon en de juiste afzender gebruikt. Standaardteksten zijn per casetype en label in te richten zodat een medewerker altijd alleen de relevante teksten krijgt aangeboden.

8

Persoonlijke dashboards

De startpagina van elke medewerker is een persoonlijk in te richten dashboard met álle widgets die je nodig hebt om in één oogopslag overzicht te hebben over je werkdag. Zo heb je bijvoorbeeld direct inzage in je agenda, je uit te voeren taken en je urenregistratie.

9

Altijd overzicht over taken en afspraken

In CASER heb je altijd overzicht over alle taken en afspraken. Door de takenlijst te combineren met je agenda, kun je heel eenvoudig alle taken op dag en tijdstip plannen. Er is zelfs inzicht in alle taken die je hebt uitgezet bij collega’s zodat je precies weet wat je nog van wie kunt verwachten en wanneer dat opgeleverd wordt.

10

Realtime managementinformatie

CASER biedt standaard real-time managementinformatie in een eigen dashboard. Indien gewenst kan natuurlijk ook eenvoudig worden gekoppeld met bijvoorbeeld Microsoft Power BI om nóg meer inzicht te krijgen.

CASER is volledig naar wens in te richten

Voor alle edities van CASER geldt: vrijwel alle elementen kunnen met behulp van configuratie worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van de gebruikersorganisatie. Zonder te programmeren. De beheerders in de gebruikersorganisatie krijgen zelf toegang tot deze “administrator module” en hebben op die manier volledige controle over hoe de applicatie zich gedraagt binnen de organisatie.

Arthur van der Wal·Directievoorzitter, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
“Dankzij GO Company alles weer op orde”

“GO Company is een samenwerkingspartner die eyeopeners creëert, challenges biedt en ons faciliteert naar een hoger plan.”

Pieter van Eijden·COO, AZL
“Enorme slag gemaakt in efficiency en klanttevredenheid”

“Sinds de kanteling van AZL naar een procesgerichte organisatie werken we met de case management software van GO Company. We hebben daarmee een enorme slag gemaakt in efficiency en klanttevredenheid.”

 

Berend van Iterson·CEO, Nikon Metrology EU Commerce
“Groot vertrouwen in de consultants van GO Company”

“Dankzij de software die GO Company bij ons heeft geïmplementeerd lukt het ons om onze processen continu te verbeteren. De consultants wisten hun weg in de organisatie te vinden en mensen vonden het leuk om met ze te werken.”

 

 

Marc Meeuwis·Marc Meeuwis, Director
“Ontzettend prettige en professionele samenwerking. ”

Ons vraagstuk is daadkrachtig en serieus aangepakt met een zeer uitvoerig en werkbaar document als resultaat. Dank aan Martine en Bo voor de fijne begeleiding!”

Onze software oplossingen

Vraag een demo aan

Vraag een demo aan

 • Vraag een demo van onze software aan via het antwoordformulier op deze pagina.

 

Lees meer

CASER Yellow Edition

 • Optimaal samenwerken binnen de organisatie
 • Draaiboeken en workflows
 • Afscherming van vertrouwelijke of medische gegevens
Lees meer

CASER Blue Edition

 • Alles wat nodig is voor uitmuntende klantbediening
 • Gebruiksvriendelijk en snel
 • Alle klantgegevens en contactmomenten altijd inzichtelijk
Lees meer
TIBCO Nimbus

TIBCO Cloud™ Nimbus®

 • Garandeer kwaliteit aan je klanten dankzij operational excellence
 • Voldoe aan wet- en regelgeving
 • Verbeter de samenwerking tussen collega’s
Lees meer

CASER Legal Edition

 • Altijd inzicht in alle werkzaamheden en termijnen
 • Volledig automatische dossierverdeling
 • Alle dossiergegevens altijd binnen handbereik
Lees meer

CASER Red Edition

 • Altijd inzicht in alle afspraken
 • Automatische
  dossierverdeling
 • Gekoppeld met klantgegevens
  en agendasystemen
Lees meer

Laat mij zien wat CASER Red Edition voor mijn organisatie kan betekenen.

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.