Overzicht en gemak voor juridische dienstverleners

 

Vraag een demo aan

CASER Legal Edition maakt je verwachtingen meer dan waar

Geen en­kel an­der be­drijf heeft zo­veel ken­nis van het in­rich­ten van de pro­ces­sen van ju­ri­di­sche dienst­ver­le­ners als wij. Daarom hebben we een soft­wa­re­pak­ket ontwikkeld dat naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk van juridische dienstverleners: CASER Legal Edition.

CASER ondersteunt je gehele klantbediening, geeft je inzicht in alle gegevens die je daarbij nodig hebt en stelt je in staat om al je werk vanuit één systeem te plannen en uit te voeren.

Overzichtelijk
Altijd inzicht in alle
werkzaamheden en termijnen

Snel
Volledig automatische
dossierverdeling

Volledig
Alle dossiergegevens
altijd binnen handbereik

CASER Legal Edition is een spe­ci­a­le uit­voe­ring van CASER gericht op ju­ri­di­sche dienst­ver­le­ners. Deze editie bevat al­le func­ti­o­na­li­teit uit de Red Edition, aangevuld met onder andere een financiële module voor het verwerken van ontvangsten en betalingen, Tegengesteld Belangcontrole  en specifieke verdeling van cumulaties en stroomlijn-dossiers. De Legal Edi­ti­on maakt het in­scha­ke­len van hulp door se­cre­ta­ri­aat of on­der­steu­ners een­vou­dig en be­stuur­baar.

Download de brochure

Er is voor­zien in het wer­ken met een diep­gaan­de uit­split­sing in ver­schil­len­de soor­ten ju­ri­di­sche ken­nis zo­dat het juis­te dos­sier al­tijd (volledig automatisch) bij de juis­te be­han­de­laar landt. De kop­pe­ling met bestaande klant­por­ta­len of het eigen klantportaal van CASER maakt uit­wis­se­ling van be­rich­ten en sta­tus­in­for­ma­tie met klan­ten eenvoudiger dan ooit.

Voordelen van CASER Legal Edition

1

Eenvoudig aanleggen van nieuwe dossiers

Het registeren van een dossier is binnen CASER heel eenvoudig. In ieder dossier wordt op het juiste detailniveau aangegeven welke kennis en vaardigheden er nodig zijn voor de inhoudelijke behandeling. Daarnaast krijgt ieder dossier automatisch een inschatting van de benodigde behandeltijd zodat daarmee rekening kan worden gehouden in de werklast. Uiteraard is het mogelijk om bestaande dossiers te splitsen en om onderlinge verbanden te leggen.

2

Geautomatiseerde dossierverdeling

Het verdelen van tientallen of honderden nieuwe dossiers per dag over de beschikbare medewerkers is in veel organisaties een tijdrovende klus. In CASER wordt dat volledig automatisch uitgevoerd op basis van unieke algoritmes en met gebruikmaking van alle binnen CASER beschikbare gegevens over onder andere beschikbaarheid, aanwezigheid en werklast. Zo wordt de werkverdeling niet alleen sneller, maar vooral ook kwalitatief veel beter. Iedere medewerker krijgt het werk toebedeeld dat het beste past qua belasting, kennis, vaardigheden en voorkeur.

3

Krachtige profielen

Elke medewerker heeft in CASER een eigen profielpagina waarop alle gegevens over kennis, beschikbaarheid, werkuren en vrijstellingen zijn vastgelegd. Die gegevens worden gebruikt om elk dossier aan de meest geschikte behandelaar toe te wijzen en kunnen dienen om snel inzicht te krijgen in de werkelijk beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit. Onmisbaar bij het uitvoeren van goede personeelsplanning en het beheersen van de werkdruk.

4

Overzichtelijke dossiers

Elke case heeft in de basis dezelfde eenvoudige en overzichtelijke indeling en opbouw zodat je als gebruiker snel weet waar je welke informatie kunt vinden. Wel is het mogelijk om voor specifieke casetypes heel specifieke informatie vast te leggen en te tonen. Alle gegevens in dossiers zoals correspondentie, relaties of documenten laten zich eenvoudig filteren, sorteren en doorzoeken. Ben je op zoek naar dossiers over een bepaald onderwerp of met een bepaalde inhoud? Je vindt wat je zoekt in een handomdraai!

5

Gedetailleerde juridische informatie op dossier- en taakniveau

In CASER is het mogelijk om op elk niveau van kennis (of het nu een dossier of een taak betreft) informatie toe te voegen die relevant is voor de inhoudelijke behandeling. Dat kunnen werkinstructies in de vorm van teksten zijn, maar ook hyperlinks naar relevante jurisprudentie, intranetpagina’s of bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen. Omdat de classificatie van werk in CASER zo fijnmazig is, kan informatie heel gericht en zonder overbodige ballast worden aangeboden. Nooit meer zoeken naar de informatie die je nodig hebt!

6

Snel en gemakkelijk corresponderen

Uiteraard kunnen vanuit CASER mails en poststukken worden verstuurd. Uniek aan CASER is dat dat ook volledig multi-label of multi-brand kan worden ingericht. Zo wordt voor elke klant altijd de juiste schrijfstijl en het juiste sjabloon gebruikt. Standaardteksten zijn per casetype in te richten zodat een medewerker altijd alleen de relevante teksten krijgt aangeboden. In de Legal Edition is specifieke functionaliteit toegevoegd voor het opstellen van processtukken.

7

Financiële afhandeling volledig in CASER

In CASER Legal Edition kun je eenvoudig alle financiële zaken in dossiers regelen. Zo kun je bijvoorbeeld snel griffierecht of externe deskundigen betalen, een afkoop doen of voor de client ontvangen schadevergoeding doorbetalen. Uiteraard is deze functionaliteit voorzien van nauwkeurig in te richten fiatteringsregels en bijbehorende procuraties.

8

Altijd overzicht over afspraken en termijnen

In CASER heb je altijd overzicht over alle taken en afspraken. Ten eerste in je persoonlijke dashboard. Daarnaast is de takenlijst te combineren met je agenda en kun je heel eenvoudig alle taken op dag en tijdstip plannen door ze te slepen. Er is zelfs inzicht in alle taken die je hebt uitgezet bij collega’s zodat je precies weet wat je nog van wie kunt verwachten en wanneer dat verwacht wordt. In de Legal Edition kun je bovendien apart filteren op lopende termijnen zodat je er nooit een zult missen.

9

Realtime managementinformatie

CASER biedt standaard real-time managementinformatie in een eigen dashboard. Indien gewenst kan natuurlijk ook eenvoudig worden gekoppeld met bijvoorbeeld Microsoft Power BI om nóg meer inzicht te krijgen.

10

Vervanging van en door collega’s

In CASER Legal Edition zijn inzagerechten in dossiers en regels over vervanging nauwkeurig in te stellen. Zo weet je altijd wie jouw vervangers zijn en voor wie jij de vervanger bent. Of het nu gaat om plotselinge afwezigheid door ziekte of geplande afwezigheid in verband met verlof: het is altijd direct duidelijk wie de juiste collega’s zijn om klanten te woord te staan en te helpen. En omdat mail altijd rechtstreeks in CASER binnenkomt, is het niet meer noodzakelijk om collega’s toegang te geven tot je persoonlijke mailbox.

CASER is volledig naar wens in te richten

Voor alle edities van CASER geldt: vrijwel alle elementen kunnen met behulp van configuratie worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van de gebruikersorganisatie. Zonder te programmeren. De beheerders in de gebruikersorganisatie krijgen zelf toegang tot deze “administrator module” en hebben op die manier volledige controle over hoe de applicatie zich gedraagt binnen de organisatie.

Arthur van der Wal·Directievoorzitter, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
“Dankzij GO Company alles weer op orde”

“GO Company is een samenwerkingspartner die eyeopeners creëert, challenges biedt en ons faciliteert naar een hoger plan.”

Pieter van Eijden·COO, AZL
“Enorme slag gemaakt in efficiency en klanttevredenheid”

“Sinds de kanteling van AZL naar een procesgerichte organisatie werken we met de case management software van GO Company. We hebben daarmee een enorme slag gemaakt in efficiency en klanttevredenheid.”

 

Marc Meeuwis·Marc Meeuwis, Director
“Ontzettend prettige en professionele samenwerking. ”

Ons vraagstuk is daadkrachtig en serieus aangepakt met een zeer uitvoerig en werkbaar document als resultaat. Dank aan Martine en Bo voor de fijne begeleiding!”

Berend van Iterson·CEO, Nikon Metrology EU Commerce
“Groot vertrouwen in de consultants van GO Company”

“Dankzij de software die GO Company bij ons heeft geïmplementeerd lukt het ons om onze processen continu te verbeteren. De consultants wisten hun weg in de organisatie te vinden en mensen vonden het leuk om met ze te werken.”

 

 

Onze software oplossingen

Vraag een demo aan

Vraag een demo aan

 • Vraag een demo van onze software aan via het antwoordformulier op deze pagina.

 

Lees meer

CASER Yellow Edition

 • Optimaal samenwerken binnen de organisatie
 • Draaiboeken en workflows
 • Afscherming van vertrouwelijke of medische gegevens
Lees meer

CASER Blue Edition

 • Alles wat nodig is voor uitmuntende klantbediening
 • Gebruiksvriendelijk en snel
 • Alle klantgegevens en contactmomenten altijd inzichtelijk
Lees meer
TIBCO Nimbus

TIBCO Cloud™ Nimbus®

 • Garandeer kwaliteit aan je klanten dankzij operational excellence
 • Voldoe aan wet- en regelgeving
 • Verbeter de samenwerking tussen collega’s
Lees meer

CASER Legal Edition

 • Altijd inzicht in alle werkzaamheden en termijnen
 • Volledig automatische dossierverdeling
 • Alle dossiergegevens altijd binnen handbereik
Lees meer

CASER Red Edition

 • Altijd inzicht in alle afspraken
 • Automatische
  dossierverdeling
 • Gekoppeld met klantgegevens
  en agendasystemen
Lees meer

Laat mij zien wat CASER Legal Edition voor mijn organisatie kan betekenen.

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.