Ondersteun je volledige klantbediening

CASER Blue Edition maakt je verwachtingen meer dan waar

CA­SER Blue Edi­ti­on be­vat de meest es­sen­ti­ë­le on­der­de­len om jouw klant­pro­ces te kun­nen uit­voe­ren en be­stu­ren in één op­los­sing. Met CA­SER Blue Edi­ti­on stel je jouw or­ga­ni­sa­tie in staat om snel en doel­tref­fend klant­ver­wach­tin­gen te over­tref­fen!

 

 • Alles wat nodig is voor uitmuntende klantbediening
 • Gebruiksvriendelijk en snel
 • Alle klantgegevens en contactmomenten altijd inzichtelijk

CASER ondersteunt je gehele klantbediening, geeft je inzicht in alle gegevens die je daarbij nodig hebt en stelt je in staat om al je werk vanuit één systeem te plannen en uit te voeren.

Overzichtelijk
Altijd inzicht in alle
openstaande taken
en vervaldata

Snel
Vind wat je zoekt
in een handomdraai

Volledig
Alle klant-, case-
en contactinformatie
in één klantbeeld

CASER Blue Edition is een uit­ge­brei­de ap­pli­ca­tie voor dos­sier­vast­leg­ging, -rou­te­ring en -be­han­de­ling. Stan­daard ge­schikt voor het wer­ken na­mens meer­de­re op­dracht­ge­vers. Ge­kop­peld met CRM sys­teem of po­lis­ad­mi­ni­stra­tie voor klan­ther­ken­ning en con­tact­re­gi­stra­tie. Vol­le­dig ge­ïn­te­greerd met mail­sys­teem en scan­straat. Al­le in­for­ma­tie over klan­ten, klant­ver­zoe­ken, ta­ken, en me­de­wer­kers cen­traal be­schik­baar, over­zich­te­lijk en bruik­baar.

Een­vou­di­ge do­cu­ment- en mail­cre­a­tie met ei­gen sja­blo­nen, stan­daard­tek­sten, brie­ven en e-mails. Rou­te­ring van ta­ken en ca­ses op ba­sis van ken­nis en be­schik­baar­heid. Al­tijd in­zicht en over­zicht.

Voordelen van CASER Blue Edition

1

Ongeëvenaard gebruiksgemak

In het dagelijks gebruik is CASER ongelofelijk eenvoudig! Door toepassing van zelf-verklarende knoppen, menu-opties en toelichtingen kan een nieuwe gebruiker zelfs met minimale training direct aan de slag.

2

Compleet klantbeeld

In CASER Blue Edition worden alle klantgegevens, waaronder contractgegevens, case- en contacthistorie overzichtelijk in één scherm gepresenteerd. Zo weet je direct welke klant je voor je hebt en wat er allemaal speelt.

3

Case- en taakverdeling

Het verdelen van tientallen of honderden nieuwe cases per dag over de beschikbare medewerkers is in veel organisaties een tijdrovende klus. In CASER Blue Edition wordt dat veel eenvoudiger gemaakt. Bij de handmatige verdeling van cases en taken heb je direct inzicht in beschikbaarheid en kennis, onderhanden werklast en het verdeelde werk van die dag. Zo kun je voorkomen de werkdruk van je medewerkers te hoog oploopt en zelf de meest geschikte medewerkers bepalen.

4

Eenvoudige case-layout

Elke case heeft in de basis dezelfde eenvoudige en overzichtelijke indeling en opbouw zodat je als gebruiker snel weet waar je welke informatie kunt vinden. Wel is het mogelijk om voor specifieke casetypes heel specifieke informatie vast te leggen en te tonen. Standaard wat standaard kan, specifiek waar het nodig is.

5

Uitgebreide zoekmogelijkheden

CASER biedt uitgebreide en bijzonder effectieve zoekmogelijkheden. Zo vind je niet alleen snel de juiste klantgegevens, maar ook cases over een bepaald onderwerp of berichten.

6

Snelle en gemakkelijke correspondentie

Uiteraard kunnen in CASER berichten zoals mails en poststukken worden opgesteld en verstuurd. Uniek aan CASER is dat dat ook volledig multi-label of multi-brand kan worden ingericht. Zo wordt voor elke klant altijd de juiste schrijfstijl, het juiste sjabloon en de juiste afzender gebruikt. Standaardteksten zijn per casetype en label in te richten zodat een medewerker altijd alleen de relevante teksten krijgt aangeboden.

7

Altijd overzicht over taken

In CASER heb je altijd overzicht over alle taken, de datum waarop deze zijn gepland en de uiterste vervaldatum of SLA datum. Als een uiterste vervaldatum nadert, of zelfs is overschreden, wordt de gebruiker daarop geattendeerd. Je kunt bovendien instellen dat voor bepaalde taaktypes automatisch een notificatie wordt getoond als zo’n taak nieuw wordt toegewezen.

8

Persoonlijke dashboards

De startpagina van elke medewerker is een persoonlijk in te richten dashboard met álle widgets die je nodig hebt om in één oogopslag overzicht te hebben over je werkdag. Zo heb je bijvoorbeeld direct inzage in je agenda, je uit te voeren taken en je urenregistratie.

9

Dagelijkse rapportages

Bij de implementatie van Blue Edition richten we een aantal dagelijkse standaard rapportages in waarmee de gebruikersorganisatie zelf analyses kan doen of draaitabellen kan maken. Een bijzonder simpele maar ook zeer doeltreffende methode om ook buiten de applicatie inzicht en overzicht te hebben.

CASER is volledig naar wens in te richten

Voor alle edities van CASER geldt: vrijwel alle elementen kunnen met behulp van configuratie worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van de gebruikersorganisatie. Zonder te programmeren. De beheerders in de gebruikersorganisatie krijgen zelf toegang tot deze “administrator module” en hebben op die manier volledige controle over hoe de applicatie zich gedraagt binnen de organisatie.

Arthur van der Wal·Directievoorzitter, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
“Dankzij GO Company alles weer op orde”

“GO Company is een samenwerkingspartner die eyeopeners creëert, challenges biedt en ons faciliteert naar een hoger plan.”

Pieter van Eijden·COO, AZL
“Enorme slag gemaakt in efficiency en klanttevredenheid”

“Sinds de kanteling van AZL naar een procesgerichte organisatie werken we met de case management software van GO Company. We hebben daarmee een enorme slag gemaakt in efficiency en klanttevredenheid.”

 

Berend van Iterson·CEO, Nikon Metrology EU Commerce
“Groot vertrouwen in de consultants van GO Company”

“Dankzij de software die GO Company bij ons heeft geïmplementeerd lukt het ons om onze processen continu te verbeteren. De consultants wisten hun weg in de organisatie te vinden en mensen vonden het leuk om met ze te werken.”

 

 

Onze software oplossingen

Vraag een demo aan

Vraag een demo aan

 • Vraag een demo van onze software aan via het antwoordformulier op deze pagina.

 

Lees meer

CASER Yellow Edition

 • Optimaal samenwerken binnen de organisatie
 • Draaiboeken en workflows
 • Afscherming van vertrouwelijke of medische gegevens
Lees meer

CASER Blue Edition

 • Alles wat nodig is voor uitmuntende klantbediening
 • Gebruiksvriendelijk en snel
 • Alle klantgegevens en contactmomenten altijd inzichtelijk
Lees meer
TIBCO Nimbus

TIBCO Cloud™ Nimbus®

 • Garandeer kwaliteit aan je klanten dankzij operational excellence
 • Voldoe aan wet- en regelgeving
 • Verbeter de samenwerking tussen collega’s
Lees meer

CASER Legal Edition

 • Altijd inzicht in alle werkzaamheden en termijnen
 • Volledig automatische dossierverdeling
 • Alle dossiergegevens altijd binnen handbereik
Lees meer

CASER Red Edition

 • Altijd inzicht in alle afspraken
 • Automatische
  dossierverdeling
 • Gekoppeld met klantgegevens
  en agendasystemen
Lees meer

Laat mij zien wat CASER Legal Edition voor mijn organisatie kan betekenen.

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.