Verbond van Verzekeraars en GO Company verlengen partnership

Avatar foto
Geschreven door: Redactie Datum: 10-01-2024 Tag: Nieuws
Samenwerking VvV

Met veel plezier kondigen we de verlenging van het partnership aan tussen GO Company en het Verbond van Verzekeraars in 2024. Na een succesvolle eerste termijn van drie jaar is unaniem besloten dat we elkaar, maar ook de leden van het Verbond, op het gebied van duurzame inzetbaarheid veel te bieden hebben en nog meer kunnen betekenen.

De gesprekken over het aangaan van een partnerschap tussen GO Company en het Verbond van Verzekeraars begonnen tijdens het jaarlijkse evenement van het Verbond in 2020. De woorden van Martine van Nuenen destijds waren al zeer enthousiast: “Met de be­zie­ling van GO Company ver­wach­ten wij sa­men se­ri­eu­ze im­pact te kun­nen ma­ken op het werk­ge­luk van me­de­wer­kers.”

Tijdens de evaluatie in december, waarbij Sjoerd Brouwer, Pieter Adriaanse en Richard van Rijn namens het Verbond aanwezig waren, lichtte Fons Gieles, managing partner bij GO Company, toe: “Duurzame Inzetbaarheid vormt een cruciaal thema in onze dienstverlening aan klanten, waarbij we streven naar veerkrachtige, weerbare en wendbare medewerkers op alle niveaus. Dit realiseren we door hen te ondersteunen bij het excelleren in hun werk, met een focus op helder inzicht in de verwachtingen. Bovendien moedigen we hen aan om inzetbaar te blijven en zichzelf voortdurend te ontwikkelen door een leven lang te leren.”

Met het toelichten van de GO methodiek aan de hand van de GO Circle  werden tijdens de bijeenkomst de voortzetting van de samenwerking en de mogelijkheden om kennis en expertise nog actiever te delen besproken. Hierbij zal het netwerk van beide partijen nog effectiever worden benut.

We kijken uit naar een verdere versterking van onze samenwerking in het komende jaar!