Too many chiefs, too little indians: ode aan de progammeur!

Avatar foto
Geschreven door: Barend Cnossen Datum: 12-09-2020 Tag: Blog

Van­daag 12 sep­tem­ber is het Pro­gram­meurs­dag. Die valt op de 256e dag (=100 hexa­de­ci­maal) van elk jaar. Nor­maal op 13 sep­tem­ber, maar dit jaar een dag­je eer­der om­dat fe­bru­a­ri 29 da­gen had. De Pro­gram­meurs­dag is in Rus­land of­fi­ci­eel er­kend als feest­dag. Tot zo ver Wiki­pe­dia. Ik vind het een mooie ge­le­gen­heid om een ode te bren­gen aan de pro­gram­meur. Want da­ge­lijks zie ik in wel­ke om­stan­dig­he­den de­ze men­sen ge­nood­zaakt zijn te wer­ken. En dat dwingt wat mij be­treft res­pect af.

IT is onmisbare schakel

In vrijwel alle moderne bedrijven is ICT niet meer weg te denken. Ik schreef daar eerder over. Ondanks alle ‘configureerbare’ alternatieven voor het programmeren van software, blijft de programmeur een essentieel onderdeel in het dagelijkse draaien en het voortbestaan van een bedrijf. En hoewel zich dat niet uit in dagelijkse complimenten, riante beloningen of andere voordeeltjes, is het voor de geoefende kijker heel erg goed zichtbaar hoe belangrijk de programmeur is.

Geen project zonder software

Alle projecten in een bedrijf hebben uiteindelijk een impact op de informatievoorziening. Die projecten worden in allerlei vormen geleid. Via PMBoK, via Prince2 of via Scrum en allemaal hebben ze één ding gemeen: uiteindelijk leiden ze tot werk voor de programmeur! En het is essentieel dat dat werk goed gebeurt. Immers: fouten in de software leiden tot fouten in het proces en tot fouten in de uiteindelijke klantbediening. En dat kunnen we niet hebben.

Dus is het belangrijk om alles wat de programmeur moet aanpassen goed en nauwkeurig te bedenken, te bespreken en te beschrijven. En omdat IT een risicovolle aangelegenheid is, moeten de juiste procedures ingericht worden waarbinnen al die wijzigingen worden doorgevoerd. Die procedures moeten uiteraard worden bewaakt en bestuurd. En er moet over worden gerapporteerd. Daar zijn best wat mensen dagelijks druk mee. Al was het maar omdat al die mensen heel goed aan de programmeur moeten uitleggen wat er moet gebeuren, hoe dat moet gebeuren, waarom dat moet gebeuren, welke procedure er gevolgd moet worden en aan wie daar allemaal over gerapporteerd moet worden.

De programmeur verdient waardering

Iedereen ziet daardoor het belang van de programmeur. Elke dag weer. Er worden complete teams of afdelingen opgezet waarvan het uiteindelijke doel is om de programmeur aan te sturen in het opleveren van de gewenste programmatuur volgens de juiste procedures. Vooral in bedrijven met eigen programmeurs en wat verouderde software is de verhouding soms behoorlijk zoek: 10 op 1 is geen uitzondering. Ik bedoel dan 10 IT medewerkers -niet programmeur- op 1 programmeur is geen uitzondering. Tel daar alle betrokkenen uit de business bij op en er kan maar één conclusie getrokken worden: de programmeur is (niet alleen vandaag) een van de belangrijkste medewerkers in uw bedrijf! Geen enkele andere medewerker staat immers op een vergelijkbare manier in de belangstelling.

Dus, heb je een programmeur in huis? Geef vandaag wat extra waardering!  En omdat een schouderklop in deze tijd niet mag, is een cadeautje of een leuke bon van het een of ander best een goed idee. Wat geef jij je programmeur?