To be or not to be

Avatar foto
Geschreven door: Barend Cnossen Datum: 29-10-2021 Tag: Blog

Als kind was ik gek op Le­go. Het bou­wen, de cre­a­ti­vi­teit, iets ma­ken wat er nog niet is. En soms ging daar­in de cre­a­ti­vi­teit ver­der dan de mo­ge­lijk­he­den van de bouw­ste­nen die ik op dat mo­ment had. Dan maak­te ik met een zaag, wat mo­del­bouw­lijm en wat an­de­re on­der­de­len als­nog de be­no­dig­de bouw­steen. En het nieu­we blok­je gaf daar­na weer in­spi­ra­tie en mo­ge­lijk­he­den voor nieu­we bouw­wer­ken.

T MC lego

 

Toen ik in 1999 betrokken raakte bij software-ontwikkeling ontstond hetzelfde. Wat zijn de mogelijkheden met wat er al is, en hoe maak ik efficiënt een aanvulling die nog niet bestaat?

Low-code of no-code platformen bieden de mogelijkheden om snel en zonder tijdrovend programmeerwerk een applicatie te bouwen. Met standaard bouwblokken en functies. De mogelijkheden zijn eindeloos. Althans: bijna. Het lijkt in dat opzicht wel wat op lego.

In traditionele softwareontwikkeling bouw je in de regel 80% van de functionaliteit in 20% van de tijd. De overige 80% van de tijd heb je hard nodig voor het bouwen van de specifieke en vaak complexe overige 20% van wat je nodig hebt om software goed te laten passen op je bedrijfsproces.

En hier zit de valkuil van de snelle ontwikkeling op basis van bouwstenen. Waar low-code of no-code die eerste 80% in nóg minder tijd kan realiseren, kost die laatste 20% aanzienlijk meer tijd en vaak geld dan als je op de traditionele wijze had ontwikkeld. Als het al mogelijk is om alle wensen te realiseren. De zaag en lijm van vroeger volstaat hier niet. De platformleverancier moet bereid zijn om de mogelijkheden ter beschikking te stellen om te maken wat je nodig hebt. En dat is lang niet altijd het geval. Waardoor je uiteindelijk genoegen moet nemen met een applicatie die net niet lekker past.

Ik zie het bij verschillende bedrijven gebeuren. Waar zo’n traject begint met de verwachting dat snel en probleemloos kan worden ontwikkeld, blijken de details er later voor te zorgen dat er veel meer tijd geld wordt besteed en uiteindelijk nog niet wordt opgeleverd wat je nodig hebt.

Een goede “proof of concept” vooraf kan veel narigheid voorkomen. Vraag een softwareleverancier om een van de meest complexe processen alvast te vatten in functionaliteit. Beoordeel daarbij niet alleen de uiteindelijke werking, maar vooral ook de snelheid van het voortbrengingsproces en de mate waarin de problematiek is doorgrond. The devil is in the detail.

Mocht je de conclusie trekken dat het toch niet zo eenvoudig is als het lijkt om goede casemanagementsoftware zelf bij elkaar te klikken, maak dan eens kennis met CASER. Daarin is meer dan 20 jaar ervaring al voor je samengebracht in een complete en ready-to-go applicatie die toch flexibel is in te richten op jouw specifieke organisatie en omstandigheden. En die proof of concept? Die leveren we graag!