Over olifantenpaadjes

Avatar foto
Geschreven door: Barend Cnossen Datum: 24-06-2021 Tag: Blog

Als je er­op gaat let­ten zie je ze over­al: ka­le plek­ken in gras­veld­jes of per­ken waar­langs men­sen de kort­ste rou­te naar hun doel pro­be­ren te vin­den. Soms zijn het op­val­lend le­lij­ke stuk­ken in een ver­der prach­tig aan­ge­legd park. Je zou je zelfs kun­nen er­ge­ren aan de men­sen die zich op die ma­nier niet hou­den aan het voor­af be­dach­te ont­werp. Maar juist om die re­den zijn die paad­jes ook heel in­te­res­sant!

images olifantenpaadje.crop .350 200

rood-witte linten gespannen om mensen te verhinderen de kortere route te gebruiken. Het resultaat: geïrriteerde parkbezoekers en alsnog een lelijk park door de rood-witte linten. Het middel is dan erger dan de kwaal.

Er is blijkbaar een kortere route naar het doel waarvan de ontwerper van het park zich niet bewust was. Of die hij om redenen van esthetiek bewust niet heeft willen aanleggen. Soms worden zelfs extra hekken, kettingen of (erge

Ik denk vaak aan die paadjes bij het ontwerpen van processen of software. Als je niet uitkijkt, ben je vanuit je eigen belevingswereld bezig om iets te ontwerpen dat vooral mooi is. Het ziet er dan goed uit en is consequent met de processen of systemen waarop het nieuwe onderdeel moet aansluiten. Maar dat is zeker niet het enige dat telt. Het is belangrijk om steeds vanuit de medewerker of gebruiker te redeneren. Wat wil hij of zij doen? Wat is het doel? En is er een ontwerp mogelijk waarbij de kortste weg naar dat doel ook zo mooi mogelijk wordt verwerkt? Zodat het past, klopt, voldoet aan eisen van veiligheid en compliance én voor een medewerker voelt als de logisch te volgen route.

Vaak zien we in onze omgeving precies het tegenovergestelde. Met omslachtige processen en procedures krijg je als mens het idee dat iemand zijn uiterste best heeft gedaan om het je zo lastig mogelijk te maken. Op weg naar het station ligt een park waar het voetpad in een grote boog omheen ligt. En bij het invullen van online formulieren of systemen moet je dezelfde gegevens meermaals invullen of onnodig vaak klikken en scrollen om het gewenste resultaat te krijgen. En het erge is: als je maar lang genoeg op die manier werkt wordt het vanzelf gewoon. Maar nog steeds inefficiënt en misschien zelfs niet eens effectief. Olifantenpaadjes zijn dan uitstekende indicatoren dat het ontwerp niet aansluit bij de verwachtingen van de gebruiker van een proces of systeem en dus een reden om te zoeken naar structurele verbetermogelijkheden. Het is zonde om ze te negeren of voorkomen. Verwerk ze in je ontwerp!

Binnen GO Company is iedereen zich bewust van het belang van een goed ontworpen en soepel lopend proces, gericht op een duidelijk bepaald doel. Dat maakt werken bij GO Company ook zo ontzettend leuk en uitdagend. Onze consultants en interim-managers werken dagelijks met klanten aan procesverbeteringen. De trainers van onze Academy trainen medewerkers om georganiseerd samen te werken en zelfstandig continu te verbeteren op basis van de GO- en Leanfilosofie. En vanuit GO Company ontwikkelen en leveren we casemanagementsoftware waarbij de eenvoudigste weg naar het doel vooraf ontworpen is waardoor het dagelijks werk van managers en medewerkers makkelijker en leuker wordt.