Nieuw: De GO training online

Avatar foto
Geschreven door: Joop van Baal Datum: 06-05-2020 Tag: Nieuws
De GO trai­ning is al ja­ren een suc­ces. Tij­dens de een­daag­se trai­ning be­leef en door­leef je klas­si­kaal GO wer­ken. Na de­ze trai­ning ben je in staat om als een lean-mean figh­ting ma­chi­ne je werk­zaam­he­den te ver­rich­ten. Zo ver­ras je klan­ten en col­le­ga’s met de no­di­ge do­sis aan ef­fec­ti­vi­teit, ef­fi­ci­ën­tie en kwa­li­teit. Zelf er­vaar je min­der stress en meer ple­zier in je werk!  De huidige 1,5-meter maatschappij vraagt om een oplossing voor de klassikale GO training. Juist nu een groot gedeelte van werkend Nederland thuis verschillende rollen door elkaar uitvoert, is de vraag ‘Hoe organiseer ik mijn werk’ actueler dan ooit! Daarom presenteert GO Company met trots de online GO training.

Deze nieuwe blended learning variant van de bekende GO training bied je de mogelijkheid om zelfstandig opdrachten uit te voeren, terwijl een ander onderdeel klassikaal, op afstand, door een trainer wordt geleid. De online GO training bestaat uit 4 delen:

  1. Individuele voorbereidingsopdrachten via de GO Company GO academy
  2. (Dag)deel 1 via virtuele classroom
  3. (Dag)deel 2 via virtuele classroom
  4. Individuele korte, krachtige leeractiviteiten ten behoeve van de borging van de vaardigheden via onze academy.

 

De twee delen in de virtuele classroom zijn verdeeld over twee dagen.

Inschrijven voor de open inschrijving kan via de trainingskalender. De eerstvolgende GO trainingen online zijn:

Dinsdag 2 juni + donderdag 4 juni 2020

Dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli 2020

Voor incompanytrainingen kun je contact opnemen met opleidingen@gocompany.nl.