Medewerkers verlaten niet hun bedrijf, ze verlaten hun manager

Avatar foto
Geschreven door: Fons Gieles Datum: 15-11-2018 Tag: Blog
elisa ventur bmJAXAz6ads unsplash

 

Slecht lei­der­schap zorgt voor stress, de­mo­ti­va­tie en daar­mee een ho­ger ziek­te­ver­zuim en ver­loop, zo to­nen Ame­ri­kaans en Zweeds on­der­zoek aan. Je wordt er ang­stig van en ziet schrik­beel­den als je het in de me­dia leest: machts­mis­bruik, on­e­thisch ge­drag en lei­ding­ge­ven­den die de druk te hoog op­voe­ren, waar­door me­de­wer­kers emo­ti­o­neel af­ha­ken. De wer­ke­lijk­heid is dat veel ma­na­gers, hoe goed ze ook zijn in hun vak, te­ke­nen ver­to­nen van bo­ven­staan­de ne­ga­tie­ve ele­men­ten, maar met klei­ne aan­pas­sin­gen toch een goe­de ma­na­ger zou­den kun­nen zijn.

Een goede manager heeft een enorm effect op het welzijn van de medewerkers op het werk. Van de werknemers met een goede manager gaat slechts 7% op zoek naar ander werk, tegenover 29% van de werknemers die ontevreden zij over hun baas, zo blijkt uit onderzoek van onze Zuiderburen (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen). Goede managers geven prioriteit aan het optimaliseren van arbeidsvreugde en motivatie. Goede leiders stralen rust uit en voelen zich echt betrokken bij hun medewerkers. Ze geven medewerkers vertrouwen en feedback. Ze creëren ook een gevoel van veiligheid, waarbij medewerkers fouten mogen maken, wat leidt tot meer creativiteit en innovatie.

 

Vijf tips om het leiderschap in jouw organisatie te organiseren:

  1. Doe anoniem onderzoek of laat onderzoek doen naar de ervaring van medewerkers over de stijl van leidinggeven, zodat je in ieder geval weet hoe tevreden je mensen zijn.
  2. Stel samen met je medewerkers vast welk soort leiderschap binnen jouw organisatie wenselijk is. Dit kan namelijk per branche en activiteiten heel erg verschillen.
  3. Bepaal voor jouw organisatie op basis van deze inzichten welke persoonskenmerken en competenties voor directieleden en managers gewenst zijn en hoe deze getraind of verbeterd kunnen worden.
  4. Bereken de effecten van verbeterd leiderschap op basis van het onderzoek (maak zichtbaar wat het oplevert!), implementeer de gesignaleerde verbeteringen en meet de resultaten.
  5. Deel de resultaten met de medewerkers en betrek hen actief bij het verder verbeteren van de leiderschapscultuur in de organisatie.

GO Company  biedt management coaching en leiderschapstraining voor die leidinggevenden die medewerkers duurzaam aan het werk willen houden en daar zelf in willen investeren. In mijn rol als management coach zeg ik vaak: ‘Als je paardenbloemen zaait, gaan er geen rozen opkomen.’ Ofwel, als je vandaag niet verandert wat je gisteren deed, krijg je morgen wat je vandaag al hebt. Iedereen kan een betere leider worden, maar zoals alles gaat ook dit niet vanzelf, dit vraagt vooral de wens om te ontwikkelen en het lef om in de spiegel te kijken. Durf jij het aan? Neem dan contact op met ons.

“Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Werkstress als reden voor verzuim is gestegen van zestien procent in 2015 naar inmiddels twintig procent van het totale verzuim. Zestien procent van de werknemers ervaart burn-outklachten. Dit leidt tot uitval, misère voor de werknemer en hoge kosten voor de werkgever. In 2016 waren de totale kosten voor verzuim gerelateerd aan werkstress 2,5 miljard. De belangen zijn dus groot.” – Duurzameinzetbaarheid.nl