“Het team op orde te krijgen structuur geven en het servicelevel en afhandeltijd verbeteren”

Avatar foto
Geschreven door: Redactie Datum: 03-12-2015 Tag: Nieuws

“Ik heb aan de hand van een ja­ren­lan­ge ple­zie­ri­ge sa­men­wer­king op­nieuw voor GO Company  ge­ko­zen. In ver­band met mijn eer­de­re werk­er­va­rin­gen met Fons Gie­les bij In­ter­po­lis/Ach­mea was ik heel blij met zijn in­zet op de­ze func­tie. Mijn op­dracht aan hem om het team op or­de te krij­gen, struc­tuur te ge­ven en het ser­vi­ce­le­vel en af­han­del­tijd te ver­be­te­ren, heeft hij bij­zon­der snel op de rit. Het team is bij­zon­der en­thou­si­ast over hem en ook ons MT en ke­ten­part­ners zijn erg te spre­ken over zijn in­zet en aan­pak”, zegt My­ra Chris­ti­aan­se-Ro­za over de hui­di­ge sa­men­wer­king met GO Company en Managing Part­ner Fons Gie­les.

 

Eneco

 

Sinds begin oktober is Fons Gieles namens GO Company aan de slag als ad interim teamleider bij Eneco Consumenten. In deze rol geeft hij dagelijkse leiding aan het team, brengt orde en structuur aan en helpt verbeteringen aan te brengen in de back- en frontoffice. Myra Christiaanse-Roza is bij Eneco Consumenten Hoofd Technical Support en verantwoordelijk voor de afdeling waar Fons Gieles de interim opdracht vervult. Zij licht haar keus voor GO Company  en Fons Gieles verder toe:

“Fons is heel goed in het neerzetten van structuur en het helder krijgen van processen en verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft hij met zijn authentieke en mensgerichte aanpak direct draagvlak. Ook de resultaten zijn al sterk verbeterd en ik verwacht dat Fons de doelstellingen gaat halen. Daarnaast is Fons voor mij een ideale sparringpartner. Zijn positieve, scherpe en kritische blik helpt mij om binnen de hele afdeling verbeteringen aan te brengen en succesvol te zijn.”

Lees hier meer over Fons Gieles en de andere collega’s van GO Company.