GO Company officieel partner van Verbond van Verzekeraars

Avatar foto
Geschreven door: Redactie Datum: 27-01-2021 Tag: Nieuws

Toen wij op het jaar­event 2020 hoor­den van de mo­ge­lijk­heid een part­ner­ship aan te gaan met het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars twij­fel­den wij geen mo­ment. “Met de be­zie­ling van GO Company ver­wach­ten wij sa­men se­ri­eu­ze im­pact te kun­nen ma­ken op het werk­ge­luk van me­de­wer­kers,” stelt Bert Dik­mans, ma­na­ging part­ner bij GO Company.

“Wij zijn blij dat ook GO Company, net als veel andere bedrijven, nu ook onderdeel uitmaakt van het open platform dat het Verbond nastreeft. Duurzame inzetbaarheid staat centraal in alles wat we doen en willen zijn”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

Fons Gieles, eveneens managing partner bij GO Company, vult aan: “Het strategische thema Duurzame Inzetbaarheid vormt een belangrijke spil in wat wij doen voor onze klanten, namelijk het zorgen dat medewerkers – van alle niveaus – weerbaar en wendbaar zijn en blijven. In de eerste plaats door hen te helpen excelleren in hun werk, door het hebben van focus op en inzicht in wat er van hen verwacht mag worden. Maar vooral ook bij het inzetbaar blijven en doorontwikkelen door een leven lang leren.”

T MC Partnership T MC 5282

v.l.n.r.: Bert Dikmans, Fons Gieles en Richard Weurding

 

Over het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars behartigt de belangen van zijn leden en verbindt die met de belangen van de samenleving. Het Verbond streeft naar een vitale bedrijfstak. Daarvoor versterken zij hun maatschappelijke rol en zoeken steeds naar verzekeringsoplossingen.

Dagelijks is het Verbond in gesprek met de overheid, de Haagse en Europese politiek, (branche)organisaties, toezichthouders, NGO’s en de media. Bijvoorbeeld over de oudedagsvoorzieningen en de sociale zekerheid in Nederland, maar ook over de beveiliging van woonhuizen of de gevolgen van klimaatverandering.

Leden kunnen elkaar bij en via het Verbond ontmoeten. Het Verbond fungeert daarnaast als platform tussen de verzekeringssector en de maatschappij. Leden en partners zoeken samen naar oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken zoals verzekerbaarheid, , het klimaat, de omgang met data of de toekomst van de arbeidsmarkt. Ook staan diverse events open voor zowel leden als niet-verzekeraars.