Gedrag maakt het verschil

Avatar foto
Geschreven door: Martine van Nuenen Datum: 17-11-2020 Tag: Blog

Twee we­ken ge­le­den schreef ik in een blog over hoe moei­zaam ver­an­de­ring van ge­drag in de prak­tijk ver­loopt en hoe we dit nu zien in hoe de maat­schap­pij om­gaat met de steeds ver­an­de­ren­de maat­re­ge­len om het co­ro­na­vi­rus te be­strij­den.

images abc analyse.crop .259 194
Als je als maatschappij, organisatie of stichting je processen en bedrijfsvoering blijvend wilt verbeteren, is het aanleren en blijvend belonen van goed gedrag van wezenlijk belang. Tijdens de persconferenties van de afgelopen maanden werd continu gehamerd op de invloed van ons gedrag op het indammen van het virus. De premier en zorgminister sturen daarbij continu op het gewenste gedrag: als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we binnenkort mogelijk weer wat versoepelen.

 

Het gewenste gedrag moet ‘gewoon’ gedrag worden. Een handig hulpmiddel om te komen tot het gewenste gedrag of om prestaties meetbaar te verbeteren is de ABC-analyse (Rietdijk 1996, 1997). In dit blog leg ik uit hoe je gedragsbeïnvloeding effectief in kunt zetten om continu te blijven verbeteren, voor bedrijven, overheidsorganisaties, maar óók voor het managen van een land.