De Wet van Sinterklaas

Avatar foto
Geschreven door: Barend Cnossen Datum: 30-11-2023 Tag: Blog

Het is weer die tijd van het jaar. En dat deed me denken aan de Wet van Sinterklaas. Je associeert Sinterklaas niet zo snel met een wet, maar zie het een beetje als een natuurkundige wet. Zoals de eerste van Newton. Of die van Archimedes. Een waarheid als een koe, zou je ook kunnen zeggen.

De Wet van Sinterklaas luidt als volgt: “Als je niet precíes vraagt wat je hebben wilt, dan krijg je iets anders”. En net zoals met de eerste wet van Newton, wordt iedereen ook dagelijks met deze wet geconfronteerd, zelfs als je daar geen besef van hebt. En vooral in grotere complexere organisaties en projecten waarin veel verschillende mensen betrokken zijn.

Het begint al als kind. “Wat zou je willen krijgen van Sinterklaas”, vroeg mijn moeder mij ooit. Ik had in de speelgoedfolder al precies gezien wat het moest zijn. “Een rode brandweerauto” zei ik, nog onbewust van de wet waar deze blog over gaat.

Lang verhaal kort: ik kreeg van Sinterklaas een paar avonden later inderdaad een rode brandweerauto. Maar hij was klein, een beetje donkerrood in plaats van brandweerautorood, het zwaailicht gaf geen licht en de ladder schoof niet uit. Diep teleurgesteld en verdrietig ging ik die avond naar bed. Pas later begreep ik dat mijn ouders (ja: zo veel later was het) natuurlijk ook niet hadden kunnen weten wélke brandweerauto het had moeten zijn. De specificaties die ik in mijn hoofd had, heb ik ze simpelweg niet verteld. Op de vraag van mijn moeder had ik moeten antwoorden: “Die rode brandweerauto van pagina 39 uit de speelgoedfolder, van Fl. 16,95 bij Bart Smit”. “En geen andere!”

In organisaties gaat het vaak hetzelfde. Als je niet precíes weet wat de output van een proces moet zijn, wordt het onmogelijk om een passend proces in te richten. En daar is het nog ingewikkelder, om de simpele reden dat er ook nog overeenstemming moet zijn over die output. Waar een kind helemaal zelf mag bepalen waar z’n cadeau aan moet voldoen, zijn er in grotere organisaties heel wat stappen te nemen en overleggen te plannen om allemaal hetzelfde beeld te hebben van de gewenste output. Tot op detailniveau. Zodat bij de inrichting én uitvoering van het proces iedereen uiteindelijk ook tevreden kan worden. Als de beelden over wat het uiteindelijke resultaat moet zijn onderling niet overeenkomen, is dat onmogelijk.

Bij het selecteren en implementeren van software is de uitdaging vaak nog veel groter en ook duidelijker zichtbaar. Om onverklaarbare redenen hebben veel organisaties het idee dat leveranciers van software wel precies weten wat de organisatie wil, zónder dat de organisatie dat tot in detail heeft verteld. En als er dan een paar keer moeilijkheden zijn geweest met het implementeren of aanpassen van de software, dan wordt de oplossing gezocht in Low-Code software waarmee het mogelijk zou moeten zijn om zélf als organisatie de gewenste aanpassingen te doen. Los van de vraag of dat in de praktijk überhaupt gaat werken, blijft de Wet van Sinterklaas nog steeds van kracht. Want ook iemand in de eigen organisatie kan alleen iets maken waar iedereen tevreden over is, als iedereen ook precies hetzelfde beeld heeft van wat dat dan moet zijn. En dat is vaak niet zo.

Bij GO Company hebben we daar ook over nagedacht. En de oplossing zit volgens ons in de integrale aanpak van projecten en verandertrajecten. Daarom zijn we als softwarebedrijf ook een consultancybedrijf. We kennen onze doelgroepen, hebben diepgaande kennis van de processen en de eisen waaraan die organisaties moeten voldoen. En we weten hoe je je softwareondersteuning daarop laat aansluiten. En als ervaren interimmanagers en projectmanagers weten we ook hoe je ervoor zorgt dat alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben van de precieze doelstellingen van de verandering. Of die nu speelt op procesgebied, op het gebied van softwareondersteuning of gaat over cultuur en leiderschap.

Meer lezen over onze integrale aanpak, de GO Circle en onze software? Bezoek onze website of neem contact met ons op via info@gocompany.nl