De kracht van agile werken

Avatar foto
Geschreven door: Fons Gieles Datum: 28-02-2020 Tag: Blog
josh calabrese Ev1XqeVL2wI unsplash

 

Steeds va­ker hoor ik om mij heen dat lei­ding­ge­ven­den en ma­na­gers kla­gen over agi­le wer­ken. Het leek al­le­maal zo prach­tig: me­de­wer­kers ei­gen ver­ant­woor­ding ge­ven. Leuk hoor, die au­to­no­mie op de werk­vloer, maar in de prak­tijk werkt het niet, zeg­gen ze. Als ze niet in­grij­pen wordt het een rom­mel­tje. En dus con­tro­le­ren ze weer uren­re­gi­stra­ties en zet­ten pa­ra­fen on­der el­ke op­dracht. Aan lei­ding­ge­ven ko­men ze niet meer toe. Jam­mer, want agi­le wer­ken is een ge­wel­di­ge ma­nier om lei­der­schap te to­nen én om me­de­wer­kers te la­ten flo­re­ren. Al­leen moet je agi­le wel op de juis­te ma­nier in­zet­ten.

Wendbaar leiderschap

Agile betekent letterlijk wendbaarheid. Agile werken wil dus zeggen dat je gaat voor wendbaar leiderschap. Het is je rol als leider om richting te geven aan je team. Jij bent degene die uitdagingen formuleert en mensen in beweging kunt zetten. Jij bent de sparringpartner, degene aan wie verantwoording wordt afgelegd én je bent de verbinder. Doordat je team zelfstandig functioneert hou jij tijd over voor bestuursbevoegde zaken en andere leiderschapstaken zoals coaching van je medewerkers op persoonlijke groei.

Van autonomie naar anonimiteit

Klinkt logisch toch? Waarom gaat het dan toch zo vaak mis? Omdat veel organisaties agile werken in de praktijk vertalen met autonomie. Eentje waar de medewerkers het zelf uit mogen zoeken, verzinnen en bedenken. En als het dan niet goed blijkt te gaan, worden medewerkers onzeker en krijgen ze de neiging om maar niets meer te doen. Terwijl agile werken bedoeld is om medewerkers uit te dagen en te laten floreren, gebeurt het tegenovergestelde. Ze kruipen in hun schulp, wachten af en gaan liever de anonimiteit in.

Terug naar oude principes dan maar?

Autonomie van medewerkers en team is prachtig, maar medewerkers hebben wel duidelijke kaders en structuren nodig waarbinnen ze kunnen floreren. Die kaders en structuren ontbreken helaas nogal eens. Op den lange duur leidt dat tot allerlei problemen: producten die niet op tijd geleverd worden, klanten die niet  goed bediend worden, voorraden die oplopen en een klanttevredenheid die naar beneden keldert. Terecht dat een leidinggevende ingrijpt. Helaas kiest de leidinggevende er dan vaak voor om alle touwtjes maar weer zelf in handen te nemen. Jammer, want hier ligt de uitgelezen kans om te werken aan standaarden, kaders en structuren. Duidelijkheid waarbinnen medewerkers vrij mogen én kunnen werken.

Gedragsverandering kost tijd

Leidinggevenden die dit doen merken dat agile een fantastisch gedachtegoed is en dat medewerkers en team gemotiveerd aan de slag gaan. En blijven. Kun je als leidinggevenden daarna achteroverleunen? Nee, zeker niet! Als de standaarden, kaders en structuren duidelijk zijn is het belangrijk om richting te blijven geven, medewerkers en teams te blijven motiveren én regelmatig feedbackmomenten in te bouwen. Tot slot, geef iedereen de tijd om aan de nieuwe manier van werken te wennen. En om het eigen te maken. Uiteindelijk gaat het om gedragsverandering en dat heeft tijd nodig.

Heb je de neiging om toch weer overal die paraaf onder te zetten of de urenregistraties te controleren? Volg dan een GO training of maak een afspraak om samen te onderzoeken hoe we het wél kunnen laten werken. Ik vertel je graag alles over organisaties die werken als geoliede machines waar enthousiaste en betrokken medewerkers en teams met plezier samenwerken. Neem contact met me op via 088-2042500 of mail rechtstreeks naar info@gocompany.nl.